Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" είναι η ενίσχυση της τεχνολογικής έρευνας και η παραγωγή νέας διεπιστημονικής γνώσης στο πεδίο "Περιβάλλον και Ανάπτυξη".

Σκοποί του Προγράμματος είναι:

  • η διεπιστημονική εμβάθυνση και ειδίκευση διπλωματούχων μηχανικών του ΕΜΠ ή και άλλων ΑΕΙ της χώρας και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και άλλων επιστημόνων, κυρίως θετικής κατεύθυνσης, στις μεθόδους και τεχνικές ολοκληρωμένης διεπιστημονικής προσέγγισης, έρευνας, συνεργασίας και αντιμετώπισης των αντικειμενικά πολυδιάστατων θεμάτων και προβλημάτων του Περιβάλλοντος και της Ανάπτυξης, καθώς και των σχέσεων, αλληλεξαρτήσεων και αλληλεπιδράσεών τους, για να καλύψουν με επάρκεια τις σχετικές ανάγκες του δημοσίου, του κοινωνικού και του ιδιωτικού τομέα
  • η εις βάθος κατάρτιση και ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων μηχανικών και άλλων επιστημόνων ώστε αυτοί να καθίστανται ικανοί για παραγωγή νέας γνώσης.

Το ΔΠΜΣ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις εξής κατευθύνσεις:

1. Περιβάλλον και Ανάπτυξη
2.
Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές για την απόκτηση του ΔΜΣ διαρκούν κατ' ελάχιστο τρία εξάμηνα και σε κάθε περίπτωση όχι πλέον των δύο ετών.

Οι κάτοχοι ΔΜΣ μπορούν να ζητήσουν τη συνέχιση των μεταπτυχιακών σπουδών τους σε μία από τις συνεργαζόμενες Σχολές του ΕΜΠ για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματο.

                                                                                                                                 ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ                                                           

Το ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα διεθνοποίησης των μεταπτυχιακών σπουδών του ΕΜΠ, με το έργο “Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης Μεταπτυχιακών Σπουδών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου” (MIS 5161485), που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΚΤ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”, με σκοπό τη συμμετοχή και αλλοδαπών φοιτητών εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την προβολή των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων του ΕΜΠ. Στο πλαίσιο αυτό, με την υλοποίηση των δράσεων, η διδασκαλία θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα και η διεθνής ονομασία του προγράμματος θα είναι «Environment and Development».

Το πρόγραμμα σπουδών όπως ισχύει, θα αποτελεί τη βάση για το αναλυτικό πρόγραμμα της αγγλικής ροής και θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά, κατανεμημένα σε δυο εκπαιδευτικές περιόδους, στις ομάδες Σχεδιασμός, Περιβάλλον, Ενέργεια, Οικονομία Περιβάλλοντος, Εργαλεία.

Οι δράσεις διεθνοποίησης που θα υλοποιηθούν αναφέρονται στη βελτίωση της δομής και στην προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού του Προγράμματος, στη διευκόλυνση της διεπαφής με αλλοδαπούς φοιτητές και την υποστήριξή τους στη διάρκεια της φοίτησής τους, στην αξιοποίηση σύγχρονων μέσων επικοινωνίας, εκπαίδευσης και έρευνας, στην προβολή του Προγράμματος και στην ανάπτυξη/οριστικοποίηση συνεργασιών με ΑΕΙ του εξωτερικού. Εκτιμάται ότι η διεθνοποίηση του προγράμματος θα επιτύχει αφενός την προσέλκυση φοιτητών υψηλού επιπέδου της αλλοδαπής, παρέχοντας τους ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών και τη δυνατότητα απόκτησης ενός διεθνώς αναγνωρισμένου πτυχίου του ΕΜΠ και αφετέρου την αναστροφή διαρροής επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού της Ελλάδας, στο εξωτερικό, αφού αυξάνεται το ποσοστό φοιτητών που παρακολουθούν σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού αγγλόφωνα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών διεπιστημονικού χαρακτήρα.

Το πρόγραμμα θα παρέχεται δωρεάν, χωρίς την καταβολή διδάκτρων ή τελών από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 2023, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εκτός ΕΕ υποχρεούνται να πληρώσουν τέλη φοίτησης ύψους 500 ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΠΜΣ ΤΟΥ ΕΜΠ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2024 – 2025

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΠΜΣ ΤΟΥ ΕΜΠ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2024 – 2025

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 2η  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΠΜΣ ΤΟΥ ΕΜΠ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2024 – 2025

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 2η  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΠΜΣ ΤΟΥ ΕΜΠ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2024 – 2025

-----------------------------------------

CALL FOR APPLICATIONS FOR ADMISSION TO THE 1ST SPECIALIZATION OF THE MSC PROGRAM “ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT” OF NTUA, FOR THE ACADEMIC YEAR 2024-2025

APPLICATION FOR ADMISSION TO THE 1ST SPECIALIZATION

CALL FOR APPLICATIONS FOR ADMISSION TO THE 2ND SPECIALIZATION OF THE MSC PROGRAM “ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT” OF NTUA, ENTITLED “ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT OF MOUNTAIN REGIONS”, FOR THE ACADEMIC YEAR 2024-2025

APPLICATION FOR ADMISSION TO THE 2ND SPECIALIZATION

----------------------------------------

ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

LETTER OF RECOMMENDATION

-------------------------------------------

 

Πρόγραμμα Εξεταστικής εαρινού εξαμήνου, 1ης κατευθ. σπουδών, ακαδ. έτους 2023-2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

satm nature

Πρόσφατες δραστηριότητες του ΔΠΜΣ.

Δείτε εδώ

1η Κατεύθυνση Σπουδών

Διεύθυνση:
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
ΤΚ 15780, Αττική, Ελλάδα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Γραφείο Στήριξης ΔΠΜΣ

Έφη Παπαλόη

Τηλ.: (0030) 210 772 2776

Fax: (0030) 210 772 2776

Email: envdev@mail.ntua.gr

Twitter: https://twitter.com/DevelopmentNtua

 

Γραμματεία ΣΑΤΜ-ΜΓ - Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών

Αθηνά Δοντά

Τηλ.: (0030) 2107722781 

Fax: (0030) 2107722690

Email: adonta@central.ntua.gr

 

 Picture1

 

 

 

2η Κατεύθυνση Σπουδών

Διεύθυνση:
Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας
ΤΚ 44200, Μέτσοβο, Ελλάδα

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Μάριος - Σαδίκ Κοφινάς ΕΤΕΠ ΕΜΠ

Τηλ:  (0030) 265 602 9040

Fax: (0030) 265 602 9046

Email: envdev@mail.ntua.gr

info@mountains.ntua.gr