Ρύπανση και Προστασία Περιβάλλοντος
(Κωδικός μαθήματος: 6403)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑ ΣΧΟΛΗ

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                                ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 6
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Επιστημονική εξέταση της προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και των περιβαλλοντικών διαταραχών από ανθρωπογενή κυρίως αίτια. Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων από υγρά, στερεά απόβλητα και αέριες εκπομπές.  Συστήματα προστασίας. Αντιρρυπαντικά συστήματα και προστασία περιβάλλοντος από την παραγωγή ενέργειας. Ήπιες μορφές ενέργειας. Εξοικονόμηση ενέργειας. Ενεργειακή αυτονομία κτιρίων.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Εβδομάδα 1: Γενική αναφορά στη ρύπανση περιβάλλοντος. Προβλήματα ρύπανσης και αντιμετώπιση. Πλανητικής έκτασης περιβαλλοντικές διαταραχές (μείωση στρατοσφαιρικού όζοντος, φαινόμενο θερμοκηπίου, κλιματικές αλλαγές). Πολιτικές για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αντιμετώπιση και προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές.
Εβδομάδα 2: Χαρακτηρισμός υδάτων, κύκλος νερού, υδατικά οικοσυστήματα, ποιότητα και χρήσεις νερού, πηγές ρύπανσης (αστικά λύματα και υγρά βιομηχανικά απόβλητα), ρύπανση επιφανειακών και υπογείων υδάτων, ρύπανση ωκεανών.
Εβδομάδα 3: Έλεγχος ποιότητας υδάτων, ρυπαντικές παράμετροι (οργανοληπτικές, φυσικοχημικές, ανεπιθύμητες ουσίες, τοξικές, βιολογικές), ευτροφισμός.
Εβδομάδα 4: Νομοθετικό πλαίσιο και πολιτικές για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ρύπανσης των υδάτων από υγρά και στερεά απόβλητα. Διεργασίες και τεχνικές επεξεργασίας νερού.
Εβδομάδα 5: Ρύπανση από αστικά λύματα. Συστήματα επεξεργασίας αστικών λυμάτων. Διαχείριση αστικών λυμάτων. Διαχείριση ιλύων. Διαχείριση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων.
Εβδομάδα 6: Πηγές,  ποιότητα και χαρακτηριστικά στερεών αποβλήτων. Επικίνδυνα απόβλητα. Ειδικές ροές στερεών αποβλήτων. Ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων.
Εβδομάδα 7:  Στερεά απόβλητα: πρόληψη, μείωση, ανακύκλωση, ανάκτηση, επεξεργασία, τελική διάθεση.
Εβδομάδα 8: Συστήματα και τεχνικές ανάκτησης υλικών/ενέργειας από  αποβλήτα. Αντιρρυπαντικά συστήματα.
Εβδομάδα 9: Διαχείριση αποβλήτων/πόρων και ευρωπαϊκή στρατηγική.Κυκλική οικονομία. Αξιοποίηση βιοαποβλήτων-βιοοικονομία.
Εβδομάδα 10: Ενεργειακή παραγωγή συμβατικών μονάδων και αντιρρυπαντικά συστήματα.  
Εβδομάδα 11: Φιλικά προς το περιβάλλον συστήματα και τεχνικές-ήπιες μορφές ενέργειας: αντλίες θερμότητας,  ηλιακά συστήματα, γεωθερμικά συστήματα. 
Εβδομάδα 12: Προτάσεις για ορθολογική  χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας.Χρήση, επιπτώσεις και κτίριο. Συστήματα θέρμανσης-κλιματισμού.Θερμομόνωση-Υλικά. Βιοκλματικός σχεδιασμός.
Εβδομάδα 13: Ανθρακικό αποτύπωμα. Προγράμματα υπολογισμού και παραδείγματα ενεργειακής συμπεριφοράς κτιρίων. 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  http://mycourses.ntua.gr/
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κανένα
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Καμία
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΟΜΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΝΑΡΞΗ Χειμερινό Εξάμηνο
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σύνολο Ωρών: 39
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Γραπτή Εξέταση: 100 %
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ Γραπτή Εξέταση: 100 %
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ (learning outcomes)
• Κατανόηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος και των πλανητικής έκτασης περιβαλλοντικών διαταραχών, από ανθρωπογενή κυρίως αίτια
• Κατανόηση του υδατικού περιβάλλοντος: ποιότητα, χρήσεις και αποθέματα νερού. Κατανόηση της σημασίας των φυσικών, χημικών και βιολογικών παραμέτρων ποιότητας του νερού
• Απόκτηση γνώσεων σχετικών με το νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση αποβλήτων/πόρων, κυκλική οικονομία.
• Κατανόηση της σημασίας της ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης, ανάκτησης, επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των αποβλήτων.
•Κατανόηση της ρύπανσης περιβάλλοντος από την παραγωγή ενέργειας και η ανάγκη για τη χρήση ήπιων μορφών ενέργειας αλλά και εξοικονόμισης ενέργειας με έμφαση στο κτίριο.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• P.A. Vesilind, J.J. Peirce, R.F. Weiner, "Environmental Pollution and Control", 3rd Edition, Butterworth - Heinemann, USA, 1990.     

• European Environmental Agency, "The European  Environment - State and Outlook", 2015.
• R. T. Wright, "Environmental Science", Pearson Prentice Hall, 9th Edition, USA, 2005.  http://courseware.mech.ntua.gr/ml22139/energy%20environment%20print.pdf

• Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος • Επιλεγμένες επιστημονικές δημοσιεύσεις.   

•ASHRAE Handbooks : Fundamentals,  HVAC Applications                                                        

• Ενέργεια στην Αρχιτεκτονική. Το Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο για τα Παθητικά Ηλιακά Κτίρια. Ε. Π. Τσίγκα. Μαλλιάρης Παιδεία.1996.                                                  

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ Ρύπανση και τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος, υδατικό περιβάλλον, διαχείριση αποβλήτων και ανάκτηση υλικών, ενέργεια και περιβάλλον, πλανητικής έκτασης περιβαλλοντικές διαταραχές
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ

 

 

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ

Καθηγήτρια Μαρία Λοϊζίδου, ΣΧΜ
Τηλέφωνο: 210 - 772 3106
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Καθηγήτρια Μαρία Λοϊζίδου, ΣΧΜ
Τηλέφωνο: 210 - 772 3106
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  Καθηγήτρια Αθ. Στέγγου - Σαγιά, ΣΜΜ
Τηλέφωνο: 210 - 772 3274
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Καθηγήτρια Αικ. Χαραλάμπους, ΣΧΜ
Τηλέφωνο: 210 - 772 3089
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δρ. Δ. Μαλαμής ΕΔΙΠ
Τηλέφωνο: 210- 772 3085
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Δρ. Κ. Μουστάκας ΕΔΙΠ
Τηλέφωνο: 210- 772 3108
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

1η Κατεύθυνση Σπουδών

Διεύθυνση:
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
ΤΚ 15780, Αττική, Ελλάδα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Γραφείο Στήριξης ΔΠΜΣ

Έφη Παπαλόη

Τηλ.: (0030) 210 772 2776

Fax: (0030) 210 772 2776

Email: envdev@central.ntua.gr

 

Γραμματεία ΣΑΤΜ - Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών

Αθηνά Δοντά

Τηλ.: (0030) 2107722781 

Fax: (0030) 2107722690

Email: adonta@central.ntua.gr

 

2η Κατεύθυνση Σπουδών

Διεύθυνση:
Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας
ΤΚ 44200, Μέτσοβο, Ελλάδα

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Μάριος - Σαδίκ Κοφινάς ΕΤΕΠ ΕΜΠ

Τηλ:  (0030) 265 602 9040

Fax: (0030) 265 602 9046

Email: envdev@central.ntua.gr

info@mountains.ntua.gr