Κωδικός αριθμός 6404

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
και Περιβάλλον

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού

 

Περιεχόμενο

Εισαγωγή. Βασικές έννοιες των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Εισαγωγή χωρικών δεδομένων. Διαχείριση χωρικών δεδομένων. Ανάλυση χώρου και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Ανάλυση σημειακών προτύπων. Ανάλυση γραμμικών προτύπων. Ανάλυση επιφανειακών προτύπων. Δημιουργία χαρτών. Βασικές χαρτογραφικές έννοιες. Χαρτογραφικές απεικονίσεις. Παρουσίαση εργασιών. Συμπεράσματα.

 

Διδάσκων/συντονιστής


Αν. Καθηγητής Γ. Φώτης
Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Διδάσκων μέλος ΔΕΠ συμμετέχουσας Σχολής ΕΜΠ


Αν. Καθηγητής Γ. Φώτης
Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ


Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος
Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Συνεργάτες ασκήσεων

Δρ. Μ. Πηγάκη


 

 

Γνωστικό πεδίο


Συστήματα Πληροφοριών και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος

 

Εκπαιδευτική περίοδος


Χειμερινή

 

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές:

Κεφάλαιο 1 "Εισαγωγή" (pps)

Κεφάλαιο 2 "Ανάλυση Χώρου " (pps)

Κεφάλαιο 3 "Βασικές Έννοιες των ΓΣΠ" (pps)

Κεφάλαιο 4 "Από την Πραγματικότητα στα ΓΣΠ " (pps)

Κεφάλαιο 5 "Καθορισμός του Προβλήματος " (pps)

Κεφάλαιο 6 "Είσοδος: Εισαγωγικών και Χωρικών Δεδομένων" (pps)

Κεφάλαιο 7 "Διαχείριση: Βάσεις Δεδομένων" (pps)

Κεφάλαιο 8 "Ανάλυση: ΓΣΠ και Ανάλυση Χώρου" (pps)

Κεφάλαιο 9 "Έξοδος: Χαρτογραφική Απόδοση" (pps)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

satm nature

Πρόσφατες δραστηριότητες του ΔΠΜΣ.

Δείτε εδώ

1η Κατεύθυνση Σπουδών

Διεύθυνση:
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
ΤΚ 15780, Αττική, Ελλάδα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Γραφείο Στήριξης ΔΠΜΣ
Μαρία Ξηρογιάννη
Τηλ.: (0030) 210 772 2776
Fax: (0030) 210 772 2776
Email: envdev@central.ntua.gr

Γραμματεία ΣΑΤΜ - Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών
Αθηνά Δοντά
Τηλ.: (0030) 210 772 2781
Email: adonta@central.ntua.gr

 

2η Κατεύθυνση Σπουδών

Διεύθυνση:
Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας
ΤΚ 44200, Μέτσοβο, Ελλάδα

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Μάριος - Σαδίκ Κοφινάς ΕΤΕΠ ΕΜΠ
(0030) 265 602 9040
Fax: (0030) 265 602 9046

Email:
envdev@central.ntua.gr

info@mountains.ntua.gr