Εκτύπωση

Διαχείριση Αποβλήτων και Aνάκτηση Yλικών
(Κωδικός μαθήματος: 6413)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 6
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη όλου του πεδίου της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, η ανάδειξη αποτελεσματικών μεθόδων και τεχνολογιών για την ανάκτηση/ανκύκλωση υλικών με στόχο τη μείωση της ρύπανσης, την εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας που συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην κυκλική οικονομία.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Εβδομάδα 1: Εισαγωγή. Ευρωπαϊκό και Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων
Εβδομάδα 2: Κατηγορίες - Γενικά χαρακτηριστικά στερεών αποβλήτων
Εβδομάδα 3: Διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων
Εβδομάδα 4: Επικίνδυνα απόβλητα: χαρακτηρισμός, αποθήκευση - μεταφορά, μέθοδοι επεξεργασίας και εξουδετέρωσης, εκτίμηση επικινδυνότητας, ανάκτηση υλικών.
Εβδομάδα 5: Επικίνδυνα απόβλητα: χαρακτηρισμός, αποθήκευση - μεταφορά, μέθοδοι επεξεργασίας και εξουδετέρωσης, εκτίμηση επικινδυνότητας, ανάκτηση υλικών.
Εβδομάδα 6: Διαχείριση βιοαποδομήσιμων στερεών αποβλήτων και παραγωγή βιοπροϊόντων.
Εβδομάδα 7: Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. Ανάκτηση υλικών. Στερεά απόβλητα ειδικής φύσης: Οχήματα στο Τέλος Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), χρησιμοποιημένα ελαστικά, Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ), Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, γεωργικά και κτηνοτροφικά απόβλητα, νοσοκομειακά απόβλητα.
Εβδομάδα 8: Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. Ανάκτηση υλικών. Στερεά απόβλητα ειδικής φύσης: Οχήματα στο Τέλος Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), χρησιμοποιημένα ελαστικά, Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ), Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, γεωργικά και κτηνοτροφικά απόβλητα, νοσοκομειακά απόβλητα.
Εβδομάδα 9: Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων. Ανάκτηση και ανακύκλωση υλικών
Εβδομάδα 10: Τεχνολογίες επεξεργασίας και ανάκτησης υλικών και ενέργειας.
Εβδομάδα 11: Τεχνολογίες επεξεργασίας και ανάκτησης υλικών και ενέργειας.
Εβδομάδα 12: Υγειονομική ταφή
Εβδομάδα 13: Ολοκληρωμένη διαχείριση (επεξεργασία, ανάκτηση υλικών, εξοικονόμηση πόρων). Μελέτες περιπτώσεων.
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  http://mycourses.ntua.gr/
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κανένα
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Καμία
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΟΜΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΝΑΡΞΗ Εαρινό Εξάμηνο
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σύνολο Ωρών: 39
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Γραπτή Εξέταση: 50%, Ομαδική Εργασία: 50%
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ Γραπτή Εξέταση: 50%, Ομαδική Εργασία: 50%
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ (learning outcomes)
• Η κατανόηση των επιπτώσεων της παραγωγής και διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο περιβάλλον.
• Η κατανόηση των συστημάτων διαχείρισης για τη μείωση δυσμενών επιδράσεων.
• Η κατανόηση της σημασίας της ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανάκτησης των στερεών αποβλήτων.
• Η εξοικείωση με τις διαθέσιμες τεχνολογικές επιλογές διαχείρισης και με το νομοθετικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της βέλτιστης λύσης.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• Σημειώσεις και Διαφάνειες μαθήματος
• Επιλεγμένες επιστημονικές δημοσιεύσεις
• Hazardous Waste Management, M.D. LaGrega, P.L. Buchingham, J.C. Evans, McGraw-Hill, 1994 • Waste Treatment and Disposal, Paul T. Williams, John Wiley & Sons, Ltd
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων, οικιακά απορρίμματα, ειδικές ροές αποβλήτων, επικίνδυνα απόβλητα.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ  Καθηγήτρια Α.Ι. Χαραλάμπους
 Τηλέφωνο: 210 - 772 3089
 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ομοτ. Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου
Τηλέφωνο: 210 - 772 3106
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Καθηγήτρια Α.Ι. Χαραλάμπους
Τηλέφωνο: 210 - 772 3089
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  Δρ. Δ. Μαλαμής ΕΔΙΠ
Τηλέφωνο: 210- 772 3085
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Δρ. Κ. Μουστάκας ΕΔΙΠ
Τηλέφωνο: 210- 772 3108
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.