Εκτύπωση
Διαχείριση Υδατικών Πόρων (κωδικός μαθήματος: 6414)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 6
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δίνεται το βασικό γνωστικό υπόβαθρο του μαθήματος μαζί με σύντομη ιστορική ανασκόπηση. Παρουσιάζονται οι διάφορες χρήσεις νερού και μέθοδοι ανάλυσης και εκτίμησης της ζήτησης νερού ανά χρήση νερού με θεώρηση της ποσοτικής και ποιοτικής διάστασης. Δίνονται οι αρχές της διαχείρισης και περιγράφεται το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Τοποθετούνται τυπικά προβλήματα διαχείρισης συστημάτων υδατικών πόρων με έμφαση στα επιφανειακά νερά. Παρουσιάζονται οι τεχνολογίες εξοικονόμησης νερού με έμφαση στην επαναχρησιμοποίηση νερού στράγγισης και τη συλλογή βρόχινου νερού. Παρουσιάζονται και χρησιμοποιούνται εργαλεία όπως αλγόριθμοι βελτιστοποίησης και υδρολογικά μοντέλα. Ξεχωριστά, εξετάζεται η αντιμετώπιση των ακραίων υδρολογικών γεγονότων (πλημμύρες και ξηρασίες).
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Εβδομάδα 1: Εισαγωγή - Νομικό – θεσμικό πλαίσιο
Εβδομάδα 2: Ζήτηση νερού
Εβδομάδα 3: Συστήματα εξοικονόμησης αρδευτικού νερού
Εβδομάδα 4: Ανάλυση συστημάτων υδατικών πόρων - Πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση
Εβδομάδα 5: Εκτίμηση επιφανειακού υδατικού δυναμικού
Εβδομάδα 6: Επαναχρησιμοποίηση νερού στράγγισης
Εβδομάδα 7: Αντιμετώπιση ακραίων γεγονότων - Πληµµύρες
Εβδομάδα 8: Αντιμετώπιση ακραίων γεγονότων - Ξηρασίες
Εβδομάδα 9: Σύγχρονες μέθοδοι άρδευσης
Εβδομάδα 10: Ποιότητα νερού - Ρύπανση - Επεξεργασία Αποβλήτων
Εβδομάδα 11: Μη σημειακή ρύπανση σε αστικό περιβάλλον
Εβδομάδα 12: Παρουσίασεις λογισμικού
Εβδομάδα 13: Παρουσιάσεις εργασιών από τους σπουδαστές - συζήτηση
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ http://academics.epu.ntua.gr/
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κανένα
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Εφαρμοσμένη Υδραυλική, Τεχνική Υδρολογία και Υδραυλικά Έργα των Σχολών Πολιτικών Μηχανικών και Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών των Ελληνικών Πολυτεχνείων
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΟΜΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΝΑΡΞΗ Εαρινό Εξάμηνο
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σύνολο Ωρών: 39
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Γραπτή Εξέταση:  30 %, Ατομική συνθετική εργασία: 70 %
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ Γραπτή Εξέταση: 30%, Ατομική συνθετική εργασία: 70 %
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ (learning outcomes)
Ο σπουδαστής αναμένεται να είναι σε θέση να αναγνωρίσει και να τοποθετήσει σωστά ένα σχετικά απλό πρόβλημα διαχείρισης υδατικών πόρων. Το μάθημα δίνει την έντονη διεπιστημονική διάσταση των προβλημάτων διαχείρισης υδατικών πόρων συνδέοντας επιστημονικά αντικείμενα από ποικιλία μαθημάτων που βρίσκονται σε προγράμματα προπτυχιακών σπουδών σχολών θετικής κατεύθυνσης και, ειδικότερα, πολυτεχνικών σχολών. Κεντρικό στοιχείο για την επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι και η γνώση και η απόκτηση ή βελτίωση δεξιοτήτων σχετικών με τα εργαλεία ανάλυσης συστημάτων (προσομοίωση και βελτιστοποίηση).
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Τσακίρης Γ., Υδραυλικά Έργα, Τόμος ΙΙ: Εγγειοβελτιωτικά Έργα, Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα, 2006. Τσακίρης Γ., Υδραυλικά Έργα, Τόμος Ι: Αστικά Υδραυλικά Έργα, Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα, 2010. Grigg, N. S., Water Resources Management, McGraw-Hill, New York, 1996.
Mays, L. W. (Editor-in-chief), Water Resources Handbook, McGraw-Hill, New York, 1996.
Mays, L. W., Water Resources Systems Management Tools, McGraw-Hill, New York, 2005.
M.A. Mimikou, E.A. Baltas, and V.A. Tsihrintzis. (2016). Hydrology and Water Resource Systems Analysis, CRC Press-Taylor & Francis Group, Boca Raton, FL, USA ISBN: 978-1-4665-8130-2.
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ Υδατικός πόρος, Χρήσεις νερού, Ζήτηση νερού, Υδατικό δυναμικό, Πλημμύρα, Ξηρασία, Βελτιστοποίηση, Εξοικονόμηση νερού
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Αν. Καθηγητής Ι. Ναλμπάντης
Τηλέφωνο: 210 - 772 2713
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αν. Καθηγητής Ι. Ναλμπάντης
Τηλέφωνο: 210- 772 2713
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ομοτ. Καθηγητής Γ. Τσακίρης
Τηλέφωνο: 210 - 772 4064
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Καθηγητής Β. Τσιχριντζής
Τηλέφωνο: 210 - 772 2620
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αν. Καθηγητής Σ. Γιακουμάκης
Τηλέφωνο: 210- 772 2601
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Δρ Χ. Βαγγέλης, ΕΔΙΠ
Τηλέφωνο: 210- 772 2698
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Δρ Β. Μπέλλος
Τηλέφωνο: 210- 772 2649
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.