Εκτύπωση

               Συστήματα Διαχείρισης Γης και Ακίνητης Περιουσίας                  (κωδικός μαθήματος 6434)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 6
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα Συστήματα Διαχείρισης Γης (ΣΔΓ) ως διεπιστημονικός τομέας με τεχνικές, νομικές και οικονομικές διαστάσεις, για την εφαρμογή σύγχρονων πολιτικών γης, την υποστήριξη της λειτουργίας των αγορών και της ανάπτυξης έξυπνων πόλεων. Το Κτηματολόγιο ως αξιόπιστη γεωχωρική υποδομή και η πρόσβαση στο καθεστώς ιδιοκτησίας γης, μέσω κατάλληλων μηχανισμών και πολιτικών, όπως η διασφάλιση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, το χρηματοπιστωτικό σύστημα, η φορολογική πολιτική, η διαφάνεια στο σχεδιασμό και τους περιορισμούς στη χρήση της γης στον ευρύτερο κύκλο του προγραμματισμού και του σχεδιασμού, σε ατομικό, συλλογικό και κρατικό επίπεδο. Ενσωμάτωση της αξίας των ακινήτων στα ΣΔΓ με χωρική αναφορά, αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), διεπιστημονική εμβάθυνση στη συλλογή, γεωαναφορά, περιγραφή, ερμηνεία και απόδοση χωρικών δεδομένων του φυσικού, τεχνικού και κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος για τον σχεδιασμό του χώρου, με χρήση σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών αιχμής.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Εβδομάδα 1: Βασικές έννοιες, σχέσεις, αλληλεξαρτήσεις και αλληλεπιδράσεις σε θέματα Διαχείρισης Γης στην Ελλάδα και διεθνώς, κριτική προσέγγιση. Εισαγωγή στο θέμα.
Εβδομάδα 2: Εθνικό Κτηματολόγιο, ως θεμέλιο ανάπτυξης: θεσμικό πλαίσιο, στόχοι, προβλήματα και προοπτικές. Θέμα συνέχεια.
Εβδομάδα 3: 'Εγγεια διάρθρωση, δημόσιες, ιδιωτικές, κοινοτικές γαίες, εκκλησιαστική και μοναστηριακή ακίνητη ιδιοκτησία. Συμβολικές μέθοδοι εξαγωγής συμπερασμάτων και διαδικασίες ελέγχου αποφάσεων
Εβδομάδα 4: Χρήσεις Γης: είδος, μορφή, μεγέθη, καταγραφή, σχεδιασμός και παρακολούθηση μεταβολών, ορισμός Πολιτικής Γης. Θέμα συνέχεια.
Εβδομάδα 5: Εργαλεία σχεδιασμού, Χωροταξικός σχεδιασμός, Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και μέτρα πολιτικής γης για την Ελλάδα. Θέμα συνέχεια.
Εβδομάδα 6: Δασικός χώρος- καταγραφή και προβλήματα. Θέμα συνέχεια.
Εβδομάδα 7: Αγροτικός χώρος: μορφή, μεγέθη, διάρθρωση, κατάσταση και παραγωγικότητα εκμεταλλεύσεων. Υφιστάμενα αρχεία και μητρώα. Γλώσσες προγραμματισμού και εργαλεία ανάπτυξης εμπείρων συστημάτων και μητρώα.Θέμα συνέχεια.
Εβδομάδα 8: Ειδικές περιπτώσεις συστημάτων διαχείρισης πχ. Για το θαλάσσιο χώρο, το αστικό περιβάλλον κ.ά. Θέμα συνέχεια.
Εβδομάδα 9 : Αξία Ακινήτων και Φορολογική Πολιτική: μέτρα φορολογικής πολιτικής και συστήματα καταγραφής και εκτίμησης. Θέμα συνέχεια.
Εβδομάδα 10: Η τεχνολογία των ΓΣΠ στην υπηρεσία του Real Estate, Επενδύσεις και Ανάπτυξη. Θέμα συνέχεια.
Εβδομάδα 11: Αστικοποίηση: πορεία εξέλιξης σε σχέση με μέτρα ΠΓ. Σύγχρονα αστικά κέντρα, έξυπνες πόλεις και 3D Κτηματολόγιο. Θέμα συνέχεια.
Εβδομάδα 12: Τάσεις, διεθνείς εξελίξεις και προοπτικές στα Συστήματα Διαχείρισης Γης. Ανάγκες και δεδομένα, E-governance, GIS, συστήματα λήψης αποφάσεων, –"Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών". Θέμα συνέχεια.
Εβδομάδα 13: Παρουσίαση των θεμάτων - συζήτηση
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κανένα
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Καμία
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΟΜΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΝΑΡΞΗ Εαρινό Εξάμηνο
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σύνολο Ωρών: 39
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ατομική Εργασία:  100%
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ Ατομική Εργασία:  100%
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ (learning outcomes)
Να γνωρίσει ο/η σπουδαστής /στρια τις βασικές τεχνικές, νομικές και οικονομικές έννοιες που συνδέονται με την ιδιοκτησία και τη διαχείριση γης, τις πολύπλοκες διαδικασίες σχηματισμού, διάρθρωσης και μεταβολής των χρήσεων γης, μέσα από ένα πλαίσιο θεσμικών διατάξεων, κανόνων, μέτρων και επιλογών Πολιτικής Γης. Στη διαδικασία αυτή υπεισέρχονται επιστήμες και εργαλεία της γεωπληροφορικής, των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS), των σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης και διοίκησης γης, καθώς και θέματα κατανόησης του ισχύοντος νομικού πλαισίου, αλλά και πρακτικές από τον ελληνικό και διεθνή χώρο.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Σημειώσεις και διαλέξεις
Αρβανίτης Α. Κτηματολόγιο 2020, Εκδ Ζήτη
Ζεντέλης Π., Περί Κτημάτων Λόγου και Κτηματολόγιο, Εκδ. Παπασωτηρίου
Ρόκος Δ. Κτηματολόγιο και Πολιτική Γης, Εκδ. ΕΜΠ
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ Συστήματα Διαχείρισης Γης, Ακίνητη Περιουσία, Κτηματολόγιο, Πολιτική Γης, Ιδιοκτησία γης, Χρήσεις Γης
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ

 

 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Καθηγήτρια Ε. Δημοπούλου
Τηλέφωνο: 210 - 772 2679
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Καθηγήτρια Ε. Δημοπούλου
Τηλέφωνο: 210 - 772 2679
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  Δρ. Α. Λαμπρόπουλος ΕΔΙΠ ΕΜΠ
Τηλέφωνο: 210 - 772 2652
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.