Κωδικός αριθμός 6429

Σύγχρονοι Τρόποι Διαχείρισης και Προστασίας του Φυσικού και του Δομημένου Περιβάλλοντος

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα

 

Περιεχόμενο

Βασικές γνώσεις οικολογικής θεωρίας: οικοσυστήματα, πληθυσμοί, ροή ενέργειας, βιογεωχημικοί κύκλοι, εξέλιξη της Βιόσφαιρας. Περιβαλλοντική πολιτική. Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Διατήρηση - Συντήρηση - Διαχείριση - Προστασία - Αειφορία - Πράσινη Ανάπτυξη. Διατήρηση κάποιων μερών ή του συνόλου του περιβάλλοντος; Κοινωνική συναίνεση, κοινωνικές δυνάμεις άρνησης ή προώθησης της διατήρησης. Αντίθεση μεταξύ διατήρησης και άλλων αξιών. Σύγχρονα σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα και τρόποι προστασίας: 1) Προστατευτέοι τόποι, διεθνής και ελληνική κατάσταση. Εθνικοί δρυμοί, περιοχές ΦΥΣΗ 2000, Τοπία Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους. Παραδοσιακοί οικισμοί. Περιβαλλοντικός σχεδιασμός του χώρου. Οργάνωση πληροφορίας. Δυνατότητες εφαρμογών βάσεων δεδομένων στη διαχείριση. Βάση δεδομένων για την Ελληνική Φύση 2) Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων 3) Ορθολογική και μη ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων, παραδείγματα 4) Ενεργειακό πρόβλημα, κλιματική αλλαγή, ανανεώσιμες πηγές.

 

Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ συμμετέχουσας Σχολής ΕΜΠ


Καθηγητής Κ. Χατζημπίρος,
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ


Αν. Καθηγητής Δ. Δερματάς,
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

 

Γνωστικό πεδίο


Σύγχρονοι Τρόποι Διαχείρισης και Προστασίας του Φυσικού και του Δομημένου Περιβάλλοντος

 

Εκπαιδευτική περίοδος


Το μάθημα διδάσκεται την χειμερινή εκπαιδευτική περίοδο, εφόσον επιλέγεται από τέσσερις τουλάχιστον μεταπτυχιακούς φοιτητές.

 

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές:

  • Περιβαλλοντική Πολιτική - Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (pdf)
  • New Water Culture (pdf)
  • ΜΠΕ Χρυσού (pdf1) (pdf2) (pdf3)(doc)
  • Υπόγεια Νερά (ppt) (doc)
  • Ρύπανση- Κλιματική αλλαγή (ppt)   (doc)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

satm nature

Πρόσφατες δραστηριότητες του ΔΠΜΣ.

Δείτε εδώ

1η Κατεύθυνση Σπουδών

Διεύθυνση:
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
ΤΚ 15780, Αττική, Ελλάδα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Γραφείο Στήριξης ΔΠΜΣ
Μαρία Ξηρογιάννη
Τηλ.: (0030) 210 772 2776
Fax: (0030) 210 772 2776
Email: envdev@central.ntua.gr

Γραμματεία ΣΑΤΜ - Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών
Αθηνά Δοντά
Τηλ.: (0030) 210 772 2781
Email: adonta@central.ntua.gr

 

2η Κατεύθυνση Σπουδών

Διεύθυνση:
Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας
ΤΚ 44200, Μέτσοβο, Ελλάδα

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Μάριος - Σαδίκ Κοφινάς ΕΤΕΠ ΕΜΠ
(0030) 265 602 9040
Fax: (0030) 265 602 9046

Email:
envdev@central.ntua.gr

info@mountains.ntua.gr