Χωρικές, Οικονομικές, Κοινωνικές και Νομικές Διαστάσεις της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος των Ορεινών Περιοχών
(Κωδικός μαθήματος: 6457)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 6
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος του μαθήματος είναι η διερεύνηση και η κατανόηση των σύνθετων αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των Αναπτυξιακών διαδικασιών της Διαχείρισης του Περιβάλλοντος και του Χωρικού Σχεδιασμού. Το μάθημα εστιάζει στην σύνδεση θεωρίας και μεθόδων ανάλυσης και διαφορετικών προσεγγίσεων σχεδιασμού της οργάνωσης του χώρου (οικονομική – κοινωνική ανάπτυξη ) και των χωρικών διαφοροποιήσεων (χωρικές δομές), τόσο σε Περιφερειακό όσο και Αστικό επίπεδο. Ειδικότερα εξετάζονται θεωρητικές προσεγγίσεις όπως της χωρικής συγκέντρωσης, των πόλων ανάπτυξης, της άνισης ανάπτυξης, της πολιτικής οικονομίας του χώρου, της ενδογενούς ανάπτυξης καθώς και τα απορρέοντα από αυτές υποδείγματα ανάλυσης και σχεδιασμού του χώρου.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Εβδομάδα 1_1: Η θεωρία του Σχεδιασμού (Η Θεωρία για το Σχεδιασμό)
Εβδομάδα 1_2: Το ζήτημα του Χώρου και του Φυσικού Περιβάλλοντος στο Σχεδιασμό
Εβδομάδα 1_3: Περιφερειακή ανάπτυξη-Περιφερειακές ανισότητες Ι
Εβδομάδα 1_4: Περιφερειακή ανάπτυξη-Περιφερειακές ανισότητεςΙΙ
Εβδομάδα 1_5: Θεσμικό πλαίσιο και σχεδιασμός του χώρου: η συσχέτιση με τη χωρο-κοινωνική πραγματικότητα-Αστικές-Περιφερειακές πολιτικές
Εβδομάδα 2_1: Συνάντηση εργασίας-Παρουσίαση θεμάτων εργασιών-Διόρθωση
Εβδομάδα 2_2: Εκπόνηση εργασιών-Διόρθωση
Εβδομάδα 2_3: Εκπόνηση εργασιών-Διόρθωση
Εβδομάδα 2_4: Προβλήματα ανάπτυξης και διαχείρισης του περιβάλλοντος-case studies
Εβδομάδα 2_4: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=PSTGR1214

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κανένα
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Καμία
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΟΜΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΝΑΡΞΗ Εαρινό Εξάμηνο
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σύνολο Ωρών: 39
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Aτομικές ή συλλλογικές (2 ατόμων) εργασίες :100 %
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ Μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.ανωτέρας βίας
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ (learning outcomes)
Οι σπουδαστές/τριες εξοικειώνονται με τις ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους ανάλυσης και σχεδιασμού του χώρου εμβαθύνοντας σε εφαρμογές – παραδείγματα συγκεκριμένων σχεδιαστικών προβλημάτων και διαχείρισης του Περιβάλλοντος.
Στο πλαίσιο της εργασίας οι παραπάνω μέθοδοι και τεχνικές εφαρμόζονται σε ένα πραγματικό παράδειγμα σχεδιασμού μιας Περιοχής εστιάζοντας σε ένα πρόβλημα-θέμα με σκοπό την διερεύνηση και κατανόηση των δομών και σχέσεων που διέπουν την αναπτυξιακή διαδικασία και τη σχέση της με τη διαχείριση του Περιβάλλοντος.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ανδρικοπούλου, Ε., 2002, Θεωρίες χωρικής ισορροπίας-ανισορροπίας, Τομέας Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΑΠΘ
Harvey, D., 2005, «Ο Χώρος ως Λέξη-Κλειδί», Γεωγραφίες, τεύχος 10, σ.21-42.
Κουρλιούρος, Η., 2011, Διαδρομές στις θεωρίες του χώρου. Οικονομική γεωγραφία της παραγωγικής αναδιάρθρωσης και της άνισης ανάπτυξης, Αθήνα, Προπομπός, 2011
Λαμπριανίδης,Λ., Καυκαλάς, Γ., Καλογερέσης, Θ., 2016, Χωρική ανάπτυξη και ανθρώπινο δυναμικό. Νέες θεωρητικές προσεγγίσεις και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα, Αθήνα, Κριτική
Λεοντίδου, Λ., 2005, Αγεωγράφητος χώρα : Ελληνικά είδωλα στις επιστημολογικές διαδρομές της ευρωπαϊκής γεωγραφίας Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα
Massey, D., 2001, Φιλοσοφία και πολιτικές της Χωρικότητας, Αθήνα, Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, Αθήνα, Παπασωτηρίου
Παναγιωτάτου, Ε., 1988, Συμβολή σε μια Ενιαία Θεώρηση του Χώρου και σε μια άλλη Σχεδιαστική Πρακτική, Αθήνα, ΕΜΠ
Thirlwall, A.P., 2001, 2003, Μεγέθυνση και Ανάπτυξη, Τόμος α΄ και β΄, Αθήνα, Αθήνα, Παπαζήσης
Στο πλαίσιο της εκπόνησης της εργασίας δίδεται εξειδικευμένη βιβλιογραφία ανάλογα με το επιλεγέν θέμα.
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ Γεωγραφία, Χωρο-κοινωνικη διαλεκτική, ανισότητες, Αστικός-Περιφεριακός χώρος, Χωρικές πολιτικές, Περιβαλλοντικές πολιτικες, Σχεδιασμός
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Αν. Καθηγητής Ι. Σαγιάς
Τηλέφωνο: 210 - 772 2603
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Αν. Καθηγητής Ι. Σαγιάς
Τηλέφωνο: 210 - 772 2603
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ομ. Καθηγητής Α. Σιόλας
Τηλέφωνο: 210 - 772 2636
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Δρ. Θ. Χατζηχρήστος ΕΔΙΠ
Τηλέφωνο: 210- 772 2755
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Υπ. Δρ. Α. Γουλιάμου ΜΔΕ
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Υπ. Δρ. Δ. Ζύγρα ΜΔΕ
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Υπ. Δρ. Β. Κρομμύδα
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

1η Κατεύθυνση Σπουδών

Διεύθυνση:
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
ΤΚ 15780, Αττική, Ελλάδα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Γραφείο Στήριξης ΔΠΜΣ

Έφη Παπαλόη

Τηλ.: (0030) 210 772 2776

Fax: (0030) 210 772 2776

Email: envdev@central.ntua.gr

 

Γραμματεία ΣΑΤΜ - Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών

Αθηνά Δοντά

Τηλ.: (0030) 2107722781 

Fax: (0030) 2107722690

Email: adonta@central.ntua.gr

 

2η Κατεύθυνση Σπουδών

Διεύθυνση:
Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας
ΤΚ 44200, Μέτσοβο, Ελλάδα

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Μάριος - Σαδίκ Κοφινάς ΕΤΕΠ ΕΜΠ

Τηλ:  (0030) 265 602 9040

Fax: (0030) 265 602 9046

Email: envdev@central.ntua.gr

info@mountains.ntua.gr