Κωδικός αριθμός 6464

Μεθοδολογίες Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Προβλημάτων

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού

 

Περιεχόμενο

Βασικές γνώσεις οικολογικής θεωρίας: οικοσυστήματα, πληθυσμοί, ροή ενέργειας, βιογεωχημικοί κύκλοι, εξέλιξη της Βιόσφαιρας. Περιβαλλοντική πολιτική. Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Διατήρηση - Συντήρηση - Διαχείριση - Προστασία - Αειφορία - Πράσινη Ανάπτυξη. Κοινωνική συναίνεση, κοινωνικές δυνάμεις άρνησης ή προώθησης της διατήρησης. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ορεινού χώρου. Σύγχρονα σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα και τρόποι προστασίας: 1) Προστατευτέοι τόποι, με έμφαση στον ορεινό χώρο. Εθνικοί δρυμοί, περιοχές ΦΥΣΗ 2000, Τοπία Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους. Παραδοσιακοί οικισμοί. Οργάνωση πληροφορίας. Δυνατότητες εφαρμογών βάσεων δεδομένων στη διαχείριση. Βάση δεδομένων για την Ελληνική Φύση 2) Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων 3) Ορθολογική και μη ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων, παραδείγματα με έμφαση στον ορεινό χώρο 4) Ενεργειακό πρόβλημα, κλιματική αλλαγή, ανανεώσιμες πηγές.

 

Διδάσκων μέλος ΔΕΠ συμμετέχουσας Σχολής ΕΜΠ


Καθηγητής Κ. Χατζημπίρος,
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Επ. Καθηγητής Δ. Δερματάς,
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

 

Γνωστικό πεδίο


Μεθοδολογίες Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Προβλημάτων

 

Εκπαιδευτική περίοδος


Χειμερινή

 

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές:

  • Περιβαλλοντική Πολιτική - Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (pdf)
  • New Water Culture (pdf)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

satm nature

Πρόσφατες δραστηριότητες του ΔΠΜΣ.

Δείτε εδώ

1η Κατεύθυνση Σπουδών

Διεύθυνση:
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
ΤΚ 15780, Αττική, Ελλάδα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Γραφείο Στήριξης ΔΠΜΣ
Μαρία Ξηρογιάννη
Τηλ.: (0030) 210 772 2776
Fax: (0030) 210 772 2776
Email: envdev@central.ntua.gr

Γραμματεία ΣΑΤΜ - Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών
Αθηνά Δοντά
Τηλ.: (0030) 210 772 2781
Email: adonta@central.ntua.gr

 

2η Κατεύθυνση Σπουδών

Διεύθυνση:
Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας
ΤΚ 44200, Μέτσοβο, Ελλάδα

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Μάριος - Σαδίκ Κοφινάς ΕΤΕΠ ΕΜΠ
(0030) 265 602 9040
Fax: (0030) 265 602 9046

Email:
envdev@central.ntua.gr

info@mountains.ntua.gr