Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικών μεταπτυχιακών σπουδών ΔΠΜΣ: Έγγραφο Pdf - Έγγραφο Word

Αίτηση έγκρισης μεταπτυχιακής (διπλωματικής) εργασίας : Έγγραφο Word

Αίτηση προς ΕΔΕ : Έγγραφο Word

Αίτηση υποψηφιότητας για προκηρυχθείσα θέση Υποψήφιου Διδάκτορα: Έγγραφο Pdf - Έγγραφο Word

Αίτηση εγγραφής Μεταπτυχιακών Φοιτητών για τη 2η κατευθ. σπουδών : Εγγραφο Word

Γενική αίτηση: Έγγραφο Pdf - Έγγραφο Word

Συστατική Επιστολή : Έγγραφο Word

Συστατική Επιστολή στην Αγγλική : Έγγραφο Word

1η Κατεύθυνση Σπουδών

Διεύθυνση:
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
ΤΚ 15780, Αττική, Ελλάδα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Γραφείο Στήριξης ΔΠΜΣ
Έφη Παπαλόη
Τηλ.: (0030) 210 772 2776
Fax: (0030) 210 772 2776
Email: envdev@central.ntua.gr

Γραμματεία ΣΑΤΜ - Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών
Αθηνά Δοντά
Τηλ.: (0030) 210 772 2781
Email: adonta@central.ntua.gr

 

2η Κατεύθυνση Σπουδών

Διεύθυνση:
Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας
ΤΚ 44200, Μέτσοβο, Ελλάδα

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Μάριος - Σαδίκ Κοφινάς ΕΤΕΠ ΕΜΠ
(0030) 265 602 9040
Fax: (0030) 265 602 9046

Email: envdev@central.ntua.gr

info@mountains.ntua.gr