Πηγαίνοντας "ισοτίμως" προς τον Ιούνιο του 2015 (pdf)
Δ. Ρόκος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

Μια απόπειρα να απαντηθούν με αξιοπιστία πέντε Θεμελιώδη ερωτήματα για την Ανάπτυξη (pdf)
Δ. Ρόκος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

Ρίζες και Σκιαγραφία της κοινωνικοοικονομικής κρίσης (pdf)
Θ. Ξανθόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Ελλάδας στα Χρόνια της Πολυδιάστατης Κρίσης. Αιτίες, ευθύνες, Προτάσεις, Μέτρα, Δράσεις, Προοπτικές (pdf)
Δ. Ρόκος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

Μπορούν να υπάρξουν βιώσιμα μοντέλα ανάπτυξης στις ορεινές περιοχές στον αστερισμό της «βιώσιμης» ανάπτυξης; Η θεωρία και η πράξη της Αξιοβίωτης Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης. (pdf)
Δ. Ρόκος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

Γιατί όλα μοιάζουν τόσο ακίνητα; (pdf)
Δ. Καλιαμπάκος, Καθηγητής ΕΜΠ

Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών στα χρόνια της "κρίσης". Η δεκαεφτάχρονη συμβολή του ΜΕ.Κ.Δ.Ε του Ε.Μ.Π (pdf)
Δ. Ρόκος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Ηπείρου Προβλήματα, Δυνατότητες και Περιορισμοί (pdf)
Δ. Ρόκος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές.Θεωρία και Πράξη (pdf)
Δ. Ρόκος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

Essay on sustainable and promising engineering education (pdf)
Θ. Σ. Ξανθόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

Ο ρόλος του Πολιτικού Μηχανικού στη Διαμόρφωση του Αύριο, Ευκαιρίες και Προοπτικές (pdf)
Θ. Σ. Ξανθόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

Δημοκρατία και Αστική Δημοκρατία (pdf)
Θ. Σ. Ξανθόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

Τι είναι η κρίση; Και πως γλιτώνουμε (pdf)
Δ. Καλιαμπάκος, Καθηγητής ΕΜΠ

Sustainable and Integrated Development-A Critical Analysis (pdf)
Christopher J. Koroneos and Dimitri Rokos

Από τον εγκλωβισμό και την υποδούλωση στην απεξάρτηση και την αξιοβίωτη ολοκληρωμένη ανάπτυξη (pdf)
Θ. Σ. Ξανθόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

Η "ολική" πλανητική κρίση. Η Ελληνική εμπειρία και η ανάγκη για ριζική ανατροπή των κυρίαρχων "αναπτυξιακών" στερεοτύπων (pdf)
Δ. Ρόκος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

Πρόσκληση στους πολίτες του κόσμου για το Περιβάλλοv (pdf)
Δ. Ρόκος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ
Δημοσιεύθηκε στο φύλλο της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» της 1ης Ιουνίου 1992.

Πολιτικές Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
Από τις Θεωρίες στην Πράξη (pdf)
Δ. Ρόκος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ
Παρουσιάστηκε στο συνέδριο HELECO 2005 του ΤΕΕ.

Από τη "Βιώσιμη ή Αειφόρο"
στην Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη (pdf)
Δ. Ρόκος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

Προς μια Ανάπτυξη με Πυξίδα την Ποιότητα (pdf)
Κ. Καγκαράκης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη
Για έναν Ειρηνικό και Καλύτερο Κόσμο (pdf)
Δ. Ρόκος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

Αρχείο Μνημείων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (pdf)
Δ. Βλάχος, Καθηγητής ΑΠΘ

Η Έννοια της Προόδου:
Η Αστική και η Μαρξιστική Αντίληψη (pdf)
Ε. Μπιτσάκης , Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γνωσιακές Επιστήμες και Διεπιστημονικότητα (pdf)
Μ. Πουρνάρη, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η Διεπιστημονικότητα στην Ολοκληρωμένη Προσέγγιση
και Ανάλυση της Ενότητας της Φυσικής
και της Κοινωνικοοικονομικής Πραγματικότητας (pdf)
Δ. Ρόκος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

 Η Ταύτιση του Κάλλους με το Αγαθό στην Ελληνική Λογοτεχνία.
Ένας Πολιτισμικός Κώδικας (pdf)
Ερ. Καψωμένος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Θεμελιώδεις Προϋποθέσεις για ένα Σχέδιο Αξιοβίωτης
Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης. Η Περίπτωση μιας Ελληνικής
Περιφέρειας. Από τη Θεωρία στην Πράξη (pdf)
Δ. Ρόκος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

Για μια Σημειωτική της Νεοελληνικής Κουλτούρας (pdf)
Ερ. Καψωμένος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η Πολιτισμική Διάσταση της Αξιοβίωτης Ολοκληρωμένης
Ανάπτυξης (pdf)
Δ. Ρόκος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

Σκέψεις για την Ανάγκη Επαναπροσδιορισμού της Έννοιας
της Ανάπτυξης και της Προόδου από τη Σκοπιά της Φιλοσοφίας
και της Κοινωνικής Οικολογίας (pdf)
Ευθ. Παπαδημητρίου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Για την "Ανάπτυξη" (pdf)
Κ. Τσουκαλάς, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Σχεδιασμός και Τεχνολογία:
Προβλήματα Αξιολογίας της Ανάπτυξης (pdf)
Θ. Τάσιος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

Για ποια "Ανάπτυξη"; (pdf)
Π. Νούτσος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τεχνολογία, Πολιτισμός και Αποκέντρωση.
Μια Απόπειρα Ολοκληρωμένης Θεώρησης, Προσέγγισης
και Ανάλυσης των Πολυδιάστατων Σχέσεων, Αλληλεξαρτήσεων
και Αλληλεπιδράσεών τους στα Επίπεδα της Πολιτικής
και της Κοινωνίας (pdf)
Δ. Ρόκος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

Ολοκληρωμένη Μεθοδολογική Προσέγγιση της Ανάπτυξης.
Η Περίπτωση των ΓΣΠ (pdf)
Κ. Κουτσόπουλος, Καθηγητής ΕΜΠ

Το Σύνδρομο NIMBY και η Χαμένη Τιμή της Ελληνικής Πολιτείας... (pdf)
Δ. Καλιαμπάκος , Καθηγητής ΕΜΠ

Το Νερό στον 21ο Αιώνα. Υπάρχει Ελπίς; (pdf)
Γ. Τσακίρης, Καθηγητής ΕΜΠ

Τελευταία ενημέρωση: 13 Μαίου 2013

1η Κατεύθυνση Σπουδών

Διεύθυνση:
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
ΤΚ 15780, Αττική, Ελλάδα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Γραφείο Στήριξης ΔΠΜΣ

Έφη Παπαλόη

Τηλ.: (0030) 210 772 2776

Fax: (0030) 210 772 2776

Email: envdev@mail.ntua.gr

Twitter: https://twitter.com/DevelopmentNtua

 

Γραμματεία ΣΑΤΜ-ΜΓ - Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών

Αθηνά Δοντά

Τηλ.: (0030) 2107722781 

Fax: (0030) 2107722690

Email: adonta@central.ntua.gr

 

 Picture1

 

 

 

2η Κατεύθυνση Σπουδών

Διεύθυνση:
Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας
ΤΚ 44200, Μέτσοβο, Ελλάδα

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Μάριος - Σαδίκ Κοφινάς ΕΤΕΠ ΕΜΠ

Τηλ:  (0030) 265 602 9040

Fax: (0030) 265 602 9046

Email: envdev@mail.ntua.gr

info@mountains.ntua.gr