Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών 1ης και 2ης κατεύθυνσης σπουδών «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» ακ. έτους 2017-18 12 Ιουλίου 2017
Πρόγραμμα Συμπληρωματικών Συνεντεύξεων Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακ. Έτος 2017-18 03 Ιουλίου 2017
Πρόγραμμα Γραπτών Εξετάσεων Εαρινής Εκπαιδευτικής Περιόδου 2ης Κατεύθυνσης Σπουδών Ακ. Έτους 2016-17 23 Ιουνίου 2017
Πρόγραμμα Συνεντεύξεων Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακ. Έτος 2017-18 19 Ιουνίου 2017
Πρόγραμμα Γραπτών Εξετάσεων Εαρινής Εκπαιδευτικής Περιόδου 1ης Κατεύθυνσης Σπουδών Ακ. Έτους 2016-17 26 Μαΐου 2017
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών της 2ης κατεύθυνσης σπουδών "Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών" για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 03 Απριλίου 2017
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών της 1ης κατεύθυνσης σπουδών "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 03 Απριλίου 2017
Πρόγραμμα Γραπτών Εξετάσεων Χειμερινής Εκπαιδευτικής Περιόδου 2ης Κατεύθυνσης Σπουδών Ακ. Έτους 2016-17 13 Φεβρουαρίου 2017
Προγραμμα Μαθημάτων 2ης Κατεύθυνσης Σπουδών Εαρινής Περιόδου Ακ. Έτους 2016-17 13 Φεβρουαρίου 2017
Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινής Εκπαιδευτικής Περιόδου 1ης Κατεύθυνσης Σπουδών Ακ. Έτους 2016-17 07 Φεβρουαρίου 2017