Μεταπτυχιακές (Διπλωματικές) Εργασίες

Μεταπτυχιακές (Διπλωματικές) Εργασίες

 

Μεταπτυχιακές Εργασίες που Έχουν Ολοκληρωθεί

Μέχρι σήμερα έχουν εκπονηθεί, εξετασθεί και εγκριθεί οι παρακάτω μεταπτυχιακές (διπλωματικές) εργασίες. Τα πλήρη κείμενα των εργασιών είναι διαθέσιμα στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ και τη Βιβλιοθήκη του ΔΠΜΣ του ΕΜΠ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη".

Βελτιστοποίηση Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Χ. Αγγέλης, Πολιτικός Μηχανικός (2013)

Τριμελής Επιτροπή:

Επ. Καθηγητής Ν. Μαμάσης (επιβλέπων), Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.

Καθηγητής Δ. Κουτσογιάννης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Ηλεκτρανάγκαση Αλουμινίου από το Ιοντικό Ρευστό EMIMHSO4 : Μια Εναλλακτική Πράσινη Τεχνολογία Παραγωγής Αλουμινίου

Α. Βενετσάνου, Χημικός Μηχανικός (2013)

Τριμελής Επιτροπή:

Επ. Καθηγήτρια Ε. Ρεμουντάκη (επιβλέπουσα), Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.

Αν. Καθηγητής Δ. Πάνιας, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.

Επ. Καθηγητής Δ. Δαμίγος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.

Εξόρυξη Υδρογονανθράκων και Κοινωνική Αποδοχή : H Περίπτωση του Κατάκολου

Π. Βεργούλης, Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργών (2013)

Τριμελής Επιτροπή:

Επ. Καθηγητής Δ. Δαμίγος (επιβλέπων), Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.

Επ. Καθηγητής Ι. Σαγιάς, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.

Οικονομική Αποτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Μεταμόρφωσης στο Δήμο Λυκόβρυσης - Πεύκης

Σ. Γεωργαλή, Πολιτικός Μηχανικός (2013)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος (επιβλέπων), Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.

Επ. Καθηγητής Δ. Δαμίγος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.

Επ. Καθηγητής Ν. Μαμάσης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Σύγχρονες Τάσεις Διαχείρισης των Αστικών Ρεμάτων. Μελέτη Περίπτωσης : Το Ρέμα της Πικροδάφνης και Οικονομική Αποτίμηση της Αξίας του

Μ. Δημητρέλου, Αρχιτέκτων Μηχανικός (2013)

Τριμελής Επιτροπή:

Αν. Καθηγητής Κ. Χατζημπίρος (επιβλέπων), Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Επ. Καθηγητής Ι. Σαγιάς, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Επ. Καθηγητής Δ. Δαμίγος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Προοπτικές στο Δήμο Αιγάλεω

Σ. Ευαγγελάτος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (2013)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Αν. Καθηγήτρια Α. Χαραλάμπους, Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Επ. Καθηγητής Ι. Σαγιάς, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.

Χωροχρονική Ανάλυση Δεδομένων Υγείας σε Περιβάλλον GIS: Οι Ψυχικές Διαταραχές στην Ελλάδα κατά την Περίοδο 1998-2007

Γ. Κονδύλη, Πολιτικός Μηχανικός (2013)

Τριμελής Επιτροπή:

Αν. Καθηγητής Γ. Φώτης (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Καθηγητής Α. Σιόλας, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Επ. Καθηγητής Ι. Σαγιάς, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Τεχνητός Εμπλουτισμός Υπόγειων Υδροφόρων Συστημάτων με Επεξεργασμένα Υγρά Απόβλητα: Η Περίπτωση της Πρέβεζας

Ε. Λαγούδη, Πολιτικός Μηχανικός (2013)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Αν. Καθηγήτρια Α. Χαραλάμπους, Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Επισκ. Καθηγητής Χ. Κορωναίος

Η Τιμολόγηση του Αρδευτικού Νερού στην Ελλάδα υπό το Πρίσμα της Οδηγίας 2000/60

Μ. Μακαβέλου, Γεωπόνος (2013)

Τριμελής Επιτροπή:

Επ. Καθηγητής Δ. Δαμίγος (επιβλέπων), Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.

Επ. Καθηγητής Ν. Μαμάσης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Οικονομική Αποτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Μεταμόρφωσης στο Δήμο Μεταμόρφωσης

I. Μιχαλόπουλος, Χημικός Μηχανικός (2013)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος (επιβλέπων), Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.

Επ. Καθηγητής Δ. Δαμίγος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.

Επ. Καθηγητής Ν. Μαμάσης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Αγροτική Ανάπτυξη και Διαχείριση Υδάτων στην Ελλάδα

Δ. Παπαγιαννίδης, Πολιτικός Μηχανικός (2013)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Αν. Καθηγήτρια Α. Χαραλάμπους, Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Επισκ. Καθηγητής Χ. Κορωναίος

Η Συμβολή των Αγροτικών Συνεταιρισμών στην Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη του Βελβενδού Κοζάνης

Σ. Παρδάλη, Κοινωνιολόγος (2013)

Τριμελής Επιτροπή:

Ομ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Δ. Ρόκος (επιβλέπων)

Αν. Καθηγήτρια Ε. Δημοπούλου, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κ. Κουτσόπουλος

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης του Δημαρχείου Ιωαννίνων

Π. Πλούμπη, Πολιτικός Μηχανικός (2013)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Α. Στέγγου (επιβλέπουσα), Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου, Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Επ. Καθηγητής Ι. Σαγιάς, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτηρίων και Εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ σε Κτηριακό Συγκρότημα Τουριστικών Καταλυμάτων

Μ. Τογγελίδου, Αρχιτέκτων Μηχανικός (2013)

Τριμελής Επιτροπή:

Αν. Καθηγητής Ι. Τζουβαδάκης (επιβλέπων), Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Επ. Καθηγήτρια Α. Σωτηροπούλου, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Λέκτορας Μ. Βουγιούκας, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Δημιουργία Χάρτη Εκτίμησης Κινδύνου Εκδήλωσης Πυρκαγιάς για την Ευρύτερη Περιοχή του ΝΣ

Ι. Τσιπλακίδης, Μηχανικός Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (2013)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Δ. Αργιαλάς (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Αν. Καθηγήτρια Β. Καραθανάση, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Λέκτορας, Κ. Καράτζαλος, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Ενεργειακή Στρατηγική για την Κάρπάθο

Ε. Μ. Αγαπίου, Γεωγράφος (2012)

Τριμελής Επιτροπή:

Επισκ. Καθηγητής Χ. Κορωναίος (επιβλέπων)

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

 

Διερεύνηση της Μεθόδου Χλωρίωσης για την Βελτιστοποίηση της Λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων

Κ. Ανουσάκης, Χημικός Μηχανικός (2012)

Τριμελής Επιτροπή:

Επ. Καθηγητής Δ. Μαμάης (επιβλέπων), Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Αν. Καθηγητής Κ. Χατζημπίρος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Λέκτορας Κ. Νουτσόπουλος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

 

Χρηματοοικονομική και Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Ολοκληρωμένης Μονάδας Επεξεργασίας Υπολειμμάτων Εσπεριδοειδών με Τεχνολογία Αναερόβιας Χώνεψης

Α. Αρβανιτάκης, Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός (2012)

Τριμελής Επιτροπή:

Επ. Καθηγητής Δ. Δαμίγος (επιβλέπων), Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Επισκ. Καθηγητής Χ. Κορωναίος

 

Αποτίμηση της Στάσης των Κατοίκων του Μετσόβου Σχετικά με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τον Ενεργειακό Σχεδιασμό

Τ. Βραζιτούλη, Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός (2012)

Τριμελής Επιτροπή:

Επ. Καθηγητής Δ. Δαμίγος (επιβλέπων), Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Επ. Καθηγητής Ι. Σαγιάς, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Οικονομική Αποτίμηση του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου

Α. Γαράφας, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (2012)

Τριμελής Επιτροπή:

Επ. Καθηγητής Δ. Δαμίγος (επιβλέπων), Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Επ. Καθηγητής Ι. Σαγιάς, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Διερεύνηση των Μέτρων Πολιτικής Γης στους Τομείς Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Εφαρμογή στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων

Α. Γεωργίου, Γεωπόνος (2012)

Τριμελής Επιτροπή:

Επ. Καθηγήτρια Ε. Δημοπούλου (επιβλέπουσα), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Δ. Ρόκος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

Επ. Καθηγητής Δ. Δαμίγος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

 

Επιχειρηματικότητα Ορεινών Περιοχών: Μελέτη Περίπτωσης Δήμος Κόνιτσας

Κ. Δάλλα, Οικονομολόγος (2012)

Τριμελής Επιτροπή:

Επ. Καθηγητής Δ. Δαμίγος (επιβλέπων), Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Επ. Καθηγητής Ι. Σαγιάς, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Διερεύνηση των Μεταβολών Χρήσεων Γης στην Περιοχή του Δάσους της Στροφυλιάς

Δ. Ευμορφοπούλου, Γεωπόνος (2012)

Τριμελής Επιτροπή:

Επ. Καθηγήτρια Ε. Δημοπούλου (επιβλέπουσα), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Επ. Καθηγητής Δ. Δαμίγος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Επ. Καθηγητής Ι. Σαγιάς, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Σύγχρονα Αστικά Φαινόμενα και Πολεοδομικός Σχεδιασμός. Η Περίπτωση του Θησείου

Δ. Θ. Ζαϊρέ, Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (2012)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου (επιβλέπουσα), Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Καθηγητής Α. Σιόλας, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Επ. Καθηγητής Ι. Σαγιάς, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Κτήρια Μηδενικής Ενέργειας – Σχεδιασμός και Ανάλυση Ενεργειακού Ισοζυγίου – Παράδειγμα στη Μυτιλήνη

Π. Ζαχαριάδης, Αρχιτέκτων Μηχανικός (2012)

Τριμελής Επιτροπή:

Επισκ. Καθηγητής Χρ. Κορωναίος (επιβλέπων)

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Επ. Καθηγητής Ι. Σαγιάς, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Η Άποψη των Κατοίκων των Πόλεων για τα Βουνά της Ελλάδας

Π. Ζάχου, Δασολόγος (2012)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος (επιβλέπων), Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Επ. Καθηγητής Δ. Δαμίγος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Επ. Καθηγητής Ι. Σαγιάς, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Πιστοποίηση Αειφόρου Δασικής Διαχείρισης & Αλυσίδας Χρήσης Προϊόντων Ξύλου – Έρευνα Αγοράς για την Πιστοποίηση Προϊόντων Ξύλου και τη Σήμανσή τους με Περιβαλλοντικές Ετικέτες

Ε. Ζώη, Μηχανολόγος Μηχανικός (2012)

Τριμελής Επιτροπή:

Επ. Καθηγητής Δ. Δαμίγος (επιβλέπων), Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Αν. Καθηγητής Κ. Χατζημπίρος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

 

Ενεργειακή και Οικονομική Αποτίμηση των Συστημάτων Αφαλάτωσης. Εφαρμογή στον Ελλαδικό Χώρο

Κ. Ζώταλης, Μηχανολόγος Μηχανικός (2012)

Τριμελής Επιτροπή:

Λέκτορας Ν. Μαμάσης (επιβλέπων), Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Επ. Καθηγητής Δ. Δαμίγος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Επ. Καθηγητής Δ. Μαμάης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

 

Ανάπτυξη Μεθοδολογίας για την Εκτίμηση του Δυναμικού Εξοικονόμησης Ενέργειας στις Ορεινές Περιοχές. Η Περίπτωση του Μετσόβου

Α. Θεοδώρου, Μηχανολόγος Μηχανικός (2012)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος (επιβλέπων), Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Επ. Καθηγητής Δ. Δαμίγος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Επισκ. Καθηγητής Χ. Κορωναίος

 

Ανάπτυξη Μοντέλου Βροχής – Απορροής σε Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών

Ο. Καββαδά, Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός (2012)

Τριμελής Επιτροπή:

Λέκτορας Ν. Μαμάσης (επιβλέπων), Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Αν. Καθηγητής Κ. Χατζημπίρος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Επ. Καθηγητής Ι. Ναλμπάντης, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Βιώσιμη Ενεργειακή Πολιτική σε Ορεινές Περιοχές

Μ. Καραγκούνη, Φυσικός (2012)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος (επιβλέπων), Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Επ. Καθηγητής Δ. Δαμίγος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Επισκ. Καθηγητής Χ. Κορωναίος

 

Ενεργειακή Στρατηγική για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Σάμου

Ε. Κάρλας, Περιβαλλοντολόγος (2012)

Τριμελής Επιτροπή:

Επισκ. Καθηγητής Χ. Κορωναίος (επιβλέπων)

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Επ. Καθηγητής Ι. Σαγιάς, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Οικιακή Ξήρανση Βιοαποβλήτων με Πιλοτική Εφαρμογή στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού

Μ. Κασιδώνη, Γεωλόγος (2012)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών

Αν. Καθηγήτρια Α. Χαραλάμπους, Σχολή Χημικών Μηχανικών

Επισ. Καθηγητής Χρ. Κορωναίος

 

Συμβολή Φυτοκαλυμμένων Επιφανειών Κτιρίου και Ελεύθερων Χώρων στη Διαμόρφωση Μικροκλίματος Περιοχής

Α. Κυριαζή, Γεωπόνος (2012)

Τριμελής Επιτροπή:

Επ. Καθηγητή Ι. Τζουβαδάκη (επιβλέπων), Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Επ. Καθηγήτρια Α. Σωτηροπούλου, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Λέκτορας Ε. Βουγιούκας, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

 

Περιφερειακές Ανισότητες και Ανάπτυξη στην Ελλάδα. Η Περίπτωση της Περιφέρειας Ηπείρου

Μ. Λάζογλου, Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης (2012)

Τριμελής Επιτροπή:

Επ. Καθηγήτρια Ε. Δημοπούλου (επιβλέπουσα), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Επ. Καθηγητής Ι. Σαγιάς, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Αν. Καθηγητής Γ. Φώτης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 

Ανάπλαση της Πλατείας του Μετσόβου

Χ. Λέκκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός (2012)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος (επιβλέπων), Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Επ. Καθηγητής Ι. Σαγιάς, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Επ. Καθηγήτρια Ε. Δημοπούλου, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Διαχείριση Αποβλήτων στην Αεροπορική Βιομηχανία. Μελέτη Περίπτωσης στο Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών (ΚΕΑ)

Ι. Μάγειρας, Μηχανικός Αεροσκαφών (2012)

Τριμελής Επιτροπή:

Επισ. Καθηγητής Χρ. Κορωναίος (επιβλέπων)

Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου, Σχολή Χημικών Μηχανικών

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

 

Η Διεπιστημονικότητα στην Περιβαλλοντική Έρευνα

Σ. Μακρογιάννη, Πολιτικός Επιστήμονας (2012)

Τριμελής Επιτροπή:

Αν. Καθηγητής Κ. Χατζημπίρος (επιβλέπων), Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Δ. Ρόκος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

 

Τεχνική και Περιβαλλοντική Μελέτη Χρησιμότητας Ηλιοθερμικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής στις χώρες του Κόλπου

Α. Μαντήκος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών (2012)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Ι. Ψαρράς (επιβλέπων), Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Καθηγητής Β. Ασηκακόπουλος, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Αν Καθηγητής Δ. Ασκούνης, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

 

Εθνικό Πάρκο Σχινιά – Μαραθώνα – Προτάσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης και Διαχείρισης

Δ. Μπέντσου, Οικονομολόγος (2012)

Τριμελής Επιτροπή:

Αν. Καθηγητής Κ. Χατζημπίρος (επιβλέπων), Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Επ. Καθηγητής Ι. Σαγιάς Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Οικολογικά Συστήματα Αφαλάτωσης για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Μήλου

Μ. Νάνου, Γεωπόνος (2012)

Τριμελής Επιτροπή:

Επ. Καθηγητής Χρ. Κορωναίος (επιβλέπων)

Αν. Καθηγήτρια Α. Παππά, Σχολή Χημικών Μηχανικών

Επ. Καθηγητής Ι. Σαγιάς Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Διερεύνηση της Οικονομικής Βιωσιμότητας Μικτής Μονάδας Επεξεργασίας Οργανικών Αποβλήτων στην Περιοχή της Μικρής Λάκκας Σουλίου

Δ. Ντούλιας, Μηχανικός Περιβάλλοντος (2012)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών

Αν. Καθηγήτρια Α. Χαραλάμπους, Σχολή Χημικών Μηχανικών

Επισ. Καθηγητής Χρ. Κορωναίος

 

Η Συνεπεξεργασία των Λυμάτων και των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων του Δήμου Φυλής στη Ο.Ε.Δ.Α. Δυτικής Αττικής. Μια Πρώτη Προσέγγιση

Γ. Ραφτόπουλος, Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός (2012)

Τριμελής Επιτροπή:

Επισ. Καθηγητής Χρ. Κορωναίος (επιβλέπων)

Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου, Σχολή Χημικών Μηχανικών

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

 

Αποτίμηση της Οικονομικής Αξίας των Υπόγειων Νερών της Λεκάνης του Ασωπού με τη Μέθοδο της Υποθετικής Αξιολόγησης

Ι. Σακελλάρης, Μηχανικός Περιβάλλοντος (2012)

Τριμελής Επιτροπή:

Επ. Καθηγητής Δ. Δαμίγος (επιβλέπων), Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Επ. Καθηγητής Ν. Μαμάσης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

 

Ανακτώντας τη Χαμένη Φυσιογνωμία των Ορεινών Οικισμών : Ανάπλαση Εισόδου – Εξόδου του Μετσόβου

Ε. Σαρρή, Αρχιτέκτων Μηχανικός (2012)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος (επιβλέπων), Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Επ. Καθηγήτρια Ε. Δημοπούλου, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Επ. Καθηγητής Ι. Σαγιάς, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Μελέτη των Μεταβολών των Χρήσεων Γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων

Χ. Τάσιου, Πολιτικός Μηχανικός (2012)

Τριμελής Επιτροπή:

Επ. Καθηγήτρια Ε. Δημοπούλου (επιβλέπουσα), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Επ. Καθηγητής Ι. Σαγιάς, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Αποτίμηση της Οικονομικής Αξίας των Υπόγειων Νερών της Λεκάνης του Ασωπού Ποταμού με τη Μέθοδο Πειράματος Επιλογής

Α. Τσιότσια, Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης (2012)

Τριμελής Επιτροπή:

Επ. Καθηγητής Δ. Δαμίγος (επιβλέπων), Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Αν. Καθηγητής Κ. Χατζημπίρος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

 

Κλιματικός Άτλαντας Ελλάδος

Α. Φαρμακάκη, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (2012)

Τριμελής Επιτροπή:

Λέκτορας Ν. Μαμάσης (επιβλέπων), Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Επ. Καθηγήτρια Ε. Ρεμουντάκη, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

 

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Παραδοσιακής Κατοικίας στη Νάξο

Η. Π. Φραγκίσκου, Πολιτικός Μηχανικός (2012)

Τριμελής Επιτροπή:

Επ. Καθηγητή Ι. Τζουβαδάκη (επιβλέπων), Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Επ. Καθηγήτρια Α. Σωτηροπούλου, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Λέκτορας Ε. Βουγιούκας, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

 

Εργαλεία Ενεργειακής Πολιτικής με Έμφαση σε Λευκά και Πράσινα Πιστοποιητικά

Ι. Χατζοπούλου, Δασολόγος (2011)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Ι. Ψαρράς (επιβλέπων), Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Αν. Καθηγητής Δ. Ασκούνης, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Καθηγητής Β. Ασημακόπουλος, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

 

Διερεύνηση φαινομένων ρύπανσης υπόγειων υδροφορέων με χρώμιο

Κ. Τσάκου, Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός (2011)

Τριμελής Επιτροπή:

Επ. Καθηγητής Δ. Μαμάης (επιβλέπων), Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Αν. Καθηγητής Κ. Χατζημπίρος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Επ. Καθηγητής Α. Ξενίδης, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

 

The historical monuments in the urban environment. From Berlin to Athens

Ε. Τριανταφυλλοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός (2011)

Τριμελής Επιτροπή:

Επ. Καθηγητής Ι. Σαγιάς (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Καθηγητής Α. Σιόλας, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Ανάπτυξη Συστήματος Λήψης Απόφασης για τη Βελτιστοποίηση Χρήσης Πηγών Ενέργειας στις Ορεινές Περιοχές

Κ. Σμπόνιας, Περιβαλλοντολόγος (2011)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος (επιβλέπων), Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Επ. Καθηγητής Δ. Δαμίγος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Επ. Καθηγητής Ι. Σαγιάς, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Σενάρια Χρήσης Καθαρής Ενέργειας για το Ελληνικό Ενεργειακό Σύστημα

Α. Ροϊνιώτη, Οικονομολόγος (2011)

Τριμελής Επιτροπή:

Χρ. Κορωναίος (επιβλέπων), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

 

Λειτουργία Σύνθετων Υδραυλικών Έργων. Η Περίπτωση του Σχεδίου Δέλτα στην Ολλανδία

Ε. Ρετσίνης, Πολιτικός Μηχανικός (2011)

Τριμελής Επιτροπή:

Λέκτορας Ν. Μαμάσης (επιβλέπων), Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Καθηγητής Γ. Τσακίρης, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Επ. Καθηγητής Δ. Μαμάης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

 

Ζητήματα και Διλήμματα Πολιτικής για την Αξιοποίηση του πρώην αερολιμένα Ελληνικού

Α. Ποτουρίδης, Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (2011)

Τριμελής Επιτροπή:

Επ. Καθηγητής Ι. Σαγιάς (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Επ. Καθηγητής Δ. Δαμίγος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

 

Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ανάδειξη και Αναδιάρθρωση του Ορεινού Χώρου. Μελέτη Περίπτωσης : O Ορεινός Χώρος του Ζαγορίου

Γ. Παπλιάκος, Πολιτικός Μηχανικός (2011)

Τριμελής Επιτροπή:

Επ. Καθηγητής Ι. Σαγιάς (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 

 

Ανάλυση των χαρακτηριστικών της κυκλοφορίας στις ορεινές περιοχές – Η περίπτωση του Μετσόβου

Λ. Παπαδά, Πολιτικός Μηχανικός (2011)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος (επιβλέπων), Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Επ. Καθηγητής Δ. Δαμίγος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Επ. Καθηγητής Ι. Σαγιάς, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Διερεύνηση προοπτικών, δυνατοτήτων, διαδικασιών ανάκτησης του παραλιακού μετώπου. Η περίπτωση μελέτης του Σαρωνικού κόλπου

Η. Ορφανού, Πολιτικός Μηχανικός (2011)

Τριμελής Επιτροπή:

Επ. Καθηγητής Ι. Σαγιάς (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Καθηγητής Α. Σιόλας, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Η Σχέση της Αστικής Διάχυσης και του Δικτύου Μεταφορών στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Ιωαννίνων. Προβλήματα- Προοπτικές

Α. Μποντίνη, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (2011)

Τριμελής Επιτροπή:

Επ. Καθηγητής Ι. Σαγιάς (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Καθηγητής Α. Βλαστός, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 

Τα προβλήματα των κατολισθήσεων στην ευρύτερη περιοχή του Μετσόβου

Σ. Μπίσα, Μηχανικός Ορυκτών Πόρων (2011)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος (επιβλέπων), Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Καθηγητής Δ. Αργιαλάς, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Επ. Καθηγητής Δ. Δαμίγος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

 

Η Δημογραφική Ταυτότητα των Ορεινών Περιοχών της Ελλάδας

Α. Μπασιούκα, Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης (2011)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος (επιβλέπων), Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Επ. Καθηγήτρια Ε. Δημοπούλου, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Επ. Καθηγητής Ι. Σαγιάς, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Μελέτη Ενεργειακού Σχεδιασμού Νηπιαγωγείου στην Άρτα

Η. Μπακόλα, Πολιτικός Μηχανικός (2011)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Α. Στέγγου-Σαγιά (επιβλέπων), Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Επ. Καθηγήτρια Ε. Ρεμουντάκη, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Λέκτορας Χ. Τζιβανίδης, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

 

Πρόταση για τη Διάχυση της Τουριστικής Κίνησης με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών – Η περίπτωση του Μετσόβου

Μ. Μαχαιρά, Γεωλόγος (2011)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Επ. Καθηγήτρια Ε. Δημοπούλου, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Το παραλιακό Μέτωπο ως Παράγοντας Πολιτισμού και Ανάπτυξης. Ο Φαληρικός Όρμος ως Περίπτωση Μελέτης

Β. Λουκαδάκη, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (2011)

Τριμελής Επιτροπή:

Επ. Καθηγητής Ι. Σαγιάς (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Καθηγητής Α. Σιόλας, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Αποτίμηση Περιβαλλοντικών Αγαθών με τη Μέθοδο Εξαρτημένης Αξιολόγησης. Θεωρία και Πράξη

Α. Λιώλη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών (2011)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος (επιβλέπων), Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Επ. Καθηγητής Δ. Δαμίγος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

 

Διερεύνηση και Ανάλυση της Μεταφοράς Τεχνογνωσίας σε Έργα ΜΚΑ

Ε. Λιότση, Χημικός Μηχανικός (2011)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Ι. Ψαρράς (επιβλέπων), Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Αν. Καθηγητής Δ. Ασκούνης, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Καθηγητής Β. Ασημακόπουλος, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

 

Διερεύνηση δυνατοτήτων παραγωγής και αξιοποίησης βιοαερίου στην περιοχή του Μετσόβου

Κ. Λιαντινιώτη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και και Μηχανικός Υπολογιστών(2011)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος (επιβλέπων), Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου, Σχολή Χημικών Μηχανικών

Επ. Καθηγητής Δ. Δαμίγος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

 

Ενισχύοντας τον περιηγητικό τουρισμό στις Ορεινές Περιοχές. Αποτύπωση των Μονοπατιών του Συρράκου

Θ. Λάμπρου, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (2011)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος (επιβλέπων), Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Επ. Καθηγητής Δ. Δαμίγος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

 

Ενεργειακή Μελέτη Παγοδρομίου Μετσόβου

Ε. Κωνσταντινίδη, Πολιτικός Μηχανικός (2011)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Α. Στέγγου – Σαγιά (επιβλέπουσα), Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Επ. Καθηγήτρια Ε. Ρεμουντάκη, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Επ. Καθηγητής Ι. Σαγιάς, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Απόψεις και στάσεις φοιτητών για τους λύκους και τις καφέ αρκούδες. Συγκριτική μελέτη ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Νορβηγία

Α. Κουρουζίδου, Βιολόγος (2011)

Τριμελής Επιτροπή:

Αν. Καθηγητής Κ. Χατζημπίρος (επιβλέπων), Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Λέκτορας Ρ. Μ. Τζαννετάτου – Πολυμένη, Σχολή Θετικών Επιστημών ΕΚΠΑ

 

Το ρούχο στην πόλη και τα ρούχα της πόλης. Μια θεώρηση της σχέσης αρχιτεκτονικής και ένδυσης

Γ. Κοκκοτή, Αρχιτέκτων Μηχανικός (2011)

Τριμελής Επιτροπή:

Επ. Καθηγητής Ι. Σαγιάς (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Καθηγητής Α. Σιόλας, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Μέθοδοι προσδιορισμού της χημικής και οικολογικής κατάστασης επιφανειακών υδάτινων αποδεκτών στο πλαίσίο της Οδηγίας 2000/60 για τα Νερά

Φ. Κοκκινίδου, Γεωπόνος- Ιχθυολόγος (2011)

Τριμελής Επιτροπή:

Επ. Καθηγητής Δ. Μαμάης (επιβλέπων), Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Λέκτορας Ν. Μαμάσης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

 

Συγκριτική ανάλυση κύκλου ζωής ανάμεσα σε ενεργειακές και εδώδιμες καλλιέργειες. Η περίπτωση μεταξύ των καλλιεργειών ηλίανθου και αραβόσιτου

Π. Κεφαλάς, Γεωπόνος (2011)

Τριμελής Επιτροπή:

Χρ. Κορωναίος (επιβλέπων), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου, Σχολή Χημικών Μηχανικών

 

Η ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στο Νέο Δήμο Μετσόβου

Μ.–Π. Καχριμάνη, Δασολόγος, (2011)

Τριμελής Επιτροπή:

Επ. Καθηγήτρια Ε. Δημοπούλου (επιβλέπουσα), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Ομ. Καθηγητής Δ. Ρόκος

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

 

Τουριστική Αξιοποίηση τεχνητών λιμνών: Το παράδειγμα της λίμνης Πηγών Αώου

A. Κατσούλης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (2011)

Τριμελής Επιτροπή:

Λέκτορας Ν. Μαμάσης (επιβλέπων) , Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Επ. Καθηγήτρια Ε. Δημοπούλου, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Επ. Καθηγητής Ι. Σαγιάς, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Διερεύνηση της διαχρονικής οικιστικής εξέλιξης των ορεινών περιοχών. Το παράδειγμα του Μετσόβου

Ηρ.-Αγ. Καρακώστα, Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός (2011)

Τριμελής Επιτροπή:

Επ. Καθηγήτρια Ε. Δημοπούλου(επιβλέπουσα), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Καθηγητής Δ. Αργιαλάς, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Υδροχημικό Καθεστώς και Ποιοτικά Χαρακτηριστικά του Υδροφόρου Ορίζοντα στο Θριάσιο Πεδίο

Σ. Καραπάτη, Χημικός Μηχανικός (2011)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος (επιβλέπων), Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Επ. Καθηγητής Δ. Δαμίγος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Επ. Καθηγήτρια Ε. Δημοπούλου, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Οικονομική, Περιβαλλοντική, Θερμοδυναμική Σύγκριση Μεθόδων Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ

Θ. Ζαρογιάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός (2011)

Τριμελής Επιτροπή:

Χρ. Κορωναίος (επιβλέπων), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

 

Περιβαλλοντική, Οικονομική και Κοινωνική Σύγκριση των Μεθόδων Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων: Ενεργειακή Αξιοποίηση vs Εναπόθεση σε ΧΥΤΑ- Η Περίπτωση του Δήμου Δεσκάτης του Νομού Γρεβενών

Κ. Εταιρίδου, Περιβαλλοντολόγος (2011)

Τριμελής Επιτροπή:

Χρ. Κορωναίος (επιβλέπων), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

 

Οικονομοτεχνική μελέτη εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων σε παραδοσιακό οικισμό

Α. Γκέκα, Πολιτικός Μηχανικός (2011)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος (επιβλέπων), Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Επ. Καθηγητής Δ. Δαμίγος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου, Σχολή Χημικών Μηχανικών

 

Σχεδιασμός Περιβαλλοντική και Οικονομική Ανάλυση Υβριδικού Συστήματος Αιολικής, Ηλιακής Ενέργειας και Diesel για την Ενεργειακή Αυτονομία των Νησιών. Η Περίπτωση της Αστυπάλαιας

Ν. Γεωργαντέας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών (2011)

Τριμελής Επιτροπή:

Χρ. Κορωναίος (επιβλέπων), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

 

Μονωτικά Υλικά και Βιωσιμότητα στη Σύγχρονη Κατασκευή. Περιβαλλοντική αξιολόγηση της Διογκωμένης Πολυστερίνης και του Ξυλόμαλλου

Ο. Μ. Γεωργοπούλου, Αρχιτέκτων Μηχανικός (2011)

Τριμελής Επιτροπή:

Χρ. Κορωναίος (επιβλέπων), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

 

Αξιολόγηση της χημικής και οικολογικής κατάστασης των εσωτερικών επιφανειακών υδάτινων σωμάτων της Ελλάδας με βάση τις διαθέσιμες μετρήσεις μετάλλων

Α. Αντωνόπουλος, Βιολόγος (2011)

Τριμελής Επιτροπή:

Επ. Καθηγητής Δ. Μαμάης (επιβλέπων), Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Αν. Καθηγητής Κ. Χατζημπίρος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Καθηγητής Α. Ανδρεαδάκης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

 

Παραγωγή Βιοαερίου και Λιπάσματος από τα Απορρίματα Κοτόπουλων – Σχεδιασμός, και Εξεργειακή και Περιβαλλοντική Ανάλυση. Η περίπτωση του Δήμου Μεγάρων

Π. Ανδριόπουλος, Γεωπόνος (2011)

Τριμελής Επιτροπή:

Χρ. Κορωναίος (επιβλέπων), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

 

Η επίδραση της βλάστησης σε ένα αστικό περιβάλλον. Μια μελέτη για την περιοχή Τούρσοβ, Όσλο

Ε. Ανδρέου, Γεωπόνος (2011)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Αν. Καθηγητής Γ. Φώτης, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Καθηγητής Θ. Βλαστός, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Περιβαλλοντικός, Βιοκλιματικός, Οικολογικός και Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων / Χρήση Ανάλυσης Κύκλου Ζωής των Υλικών : το Παράδειγμα μιας Κατοικίας

Ι. Φραγκούλη, Αρχιτέκτων Μηχανικός (2010)

Τριμελής Επιτροπή:

Χρ. Κορωναίος (επιβλέπων), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Επ. Καθηγητής Ι. Σαγιάς, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Χωρική Δομή και Ανάπτυξη της Πόλης. Η Σημασία του Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Η Περίπτωση της Θεσσαλονίκης

Ι. Τζάκρης, Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (2010)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου (επιβλέπουσα), Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Επ. Καθηγητής Ι. Σαγιάς, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Σ. Αντωνοπούλου, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 

Εκτίμηση Δεικτών Ηλιακής Ακτινοβολίας σε Αστικό Περιβάλλον

Δ. Σωτήρχος, Γεωπόνος (2010)

Τριμελής Επιτροπή:

Λέκτορας Ν. Μαμάσης (επιβλέπων), Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Καθηγητής Ι. Ψαρράς, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Επ. Καθηγητής Ι. Σαγιάς, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Φαινόμενα Gentrification: Διερεύνηση του Αστικού Εξευγενισμού στο Γκαζοχώρι και Σύγκριση με τη Διεθνή Εμπειρία

Ρ. Στεφανάτου , Διοίκησης Επιχειρήσεων (2010)

Τριμελής Επιτροπή:

Επ. Καθηγητής Ι. Σαγιάς (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Ομ. Καθηγητής Δ. Ρόκος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 

Έρευνα Κοινωνικοοικονομικών Επιπτώσεων από την Υπογειοποίηση της Λεωφόρου Μεσογείων στο Ύψος της Αγ. Παρασκευής

Β. Σταυριανίδη, Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός (2010)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος (επιβλέπων), Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Επ. Καθηγητής Δ. Δαμίγος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 

Κριτική Προσέγγιση των Πολιτικών Ανάπτυξης των Αγροτικών Περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Οπτική της Συμβολής τους στην Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη του Αγροτικού Χώρου

Ε. Σκληράκη, Γεωπόνος (2010)

Τριμελής Επιτροπή:

Ομ. Καθηγητής Δ. Ρόκος (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Καθηγητής Ν. Μαραβέγιας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Η Συμβολή της Ψηφιακής Τηλεπισκόπησης στην Ανίχνευση Υπογραφών Φυσικής Επιλογής στους Γκρίζους Λύκους της Βόρειας Αμερικής

Σ. Σαμοΐλη, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (2010)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Δ. Αργιαλάς, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Καθηγητής Golay Francois, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, EPFL

Επ. Καθηγήτρια Β. Καραθανάση, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Εφαρμογή Κατάλληλης Μεθοδολογίας Πρόβλεψης σε Αποθέματα Διακοπτόμενης Ζήτησης. Η Περίπτωση της Αποθήκης Ανταλλακτικών του Εργοστασίου της Coca-Cola 3E στην Πάτρα

Δ. Πετράκης, Μηχανολόγος και Αεροναυπηγός Μηχανικός (2010)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Ι. Ψαρράς (επιβλέπων), Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Καθηγητής Β. Ασημακόπουλος, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Επ. Καθηγητής Δ. Ασκούνης, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

 

Μετατροπή Υφιστάμενης Οικίας σε Βιοκλιματική με Χρήση ΑΠΕ και Υπολογισμός της Απόσβεσης

Κ. Πασαλής, Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης (2010)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Χρ. Κορωναίος, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

 

Μελέτη Ανθρωπογενούς Παρέμβασης σε Περιοχή “NATURA” με Χρήση Φωτογραμμετρίας Τηλεπισκόπησης & Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών - Δέλτα Αχελώου

Θ. Παπανικολάου - Παναγέα, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (2010)

Τριμελής Επιτροπή:

Επ. Καθηγητής Ι. Σαγιάς (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Ολυμπιακά Έργα στον Δήμο Αμαρουσίου και οι Χωρικές τους Επιπτώσεις

Α. Νικολαϊδου - Παπακωνσταντίνου, Γεωγράφος (2010)

Τριμελής Επιτροπή:

Επ. Καθηγητής Ι. Σαγιάς (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Καθηγητής Α. Σιόλας, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Διερεύνηση της Εφαρμογής ‘Κόμποστ’ για την Απομάκρυνση των Μετάλλων Cu, Ni (Χαλκού, Νικελίου) από Υγρά Βιομηχανικά Απόβλητα

Μ. Ξυλάγγουρα, Φυσικός (2010)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών

Αν. Καθηγήτρια Α. Χαραλάμπους, Σχολή Χημικών Μηχανικών

Επ. Καθηγήτρια Α. Παππά, Σχολή Χημικών Μηχανικών

 

Διαχείριση Αντιδράσεων Κοινού: Η Περίπτωση των λατομείων Μαρκόπουλου

Χ. Μυστριώτη, Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός (2010)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος (επιβλέπων), Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Επ. Καθηγητής Δ. Δαμίγος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Επ. Καθηγητής Ι. Σαγιάς, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Η συμβολή της Εκπαίδευσης στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Δ. Μπουραντάς, Δάσκαλος (2010)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Χρ. Κορωναίος, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ

 

Συσχέτιση Σύστασης Ατμοσφαιρικών Σωματιδίων με τις Πηγές Προέλευσης τους

Ε. Μαντάς, Χημικός Μηχανικός (2010)

Τριμελής Επιτροπή:

Επ. Καθηγήτρια Ε. Ρεμουντάκη (επιβλέπουσα), Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Καθηγητής Μ. Τσέζος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Επ. Καθηγήτρια Α. Παππά, Σχολή Χημικών Μηχανικών

 

Ο Υγειονομικός Χάρτης ως Μεθοδολογικό Εργαλείο Λήψης Αποφάσεων για την Άσκηση Εθνικών Πολιτικών για την Υγεία. Η Περίπτωση των Α΄και Β΄ΥΠΕ Αττικής. Από την Θεωρία στην Πράξη

Χ. Λυρίτση, Αρχιτέκτων Μηχανικός (2010)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου (επιβλέπoυσα),Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Επ. Καθηγητής Ι. Σαγιάς, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Η Μεταναστευτική Διαδικασία στη Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία: Oι Μετανάστες από τις Χώρες του Πρώην Σοβιετικού Μπλοκ στην Κυψέλη

Ε. Λιόβα, Οικονομικής Επιστήμης (2010)

Τριμελής Επιτροπή:

Επ. Καθηγητής Ι. Σαγιάς (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 

Μεθοδολογικό Πλαίσιο Διαχείρισης Διεκδικητικών Αγωγών εκ μέρους της Δασικής Υπηρεσίας, στα Πλαίσια Σύνταξης Εθνικού Κτηματολογίου. Εφαρμογή στον Ν. Λακωνίας

Η. Κοντάκος, Δασολόγος (2010)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Καθηγητής Α. Σιόλας, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Αν. Καθηγητής Γ. Φώτης, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Σχεδιασμός Συγκροτήματος Κατοικιών με βάση τη Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική και Αποτίμηση της Ενεργειακής Συμπεριφοράς τους

Β. Καραμήτσιου, Πολιτικός Μηχανικός (2010)

Τριμελής Επιτροπή:

Χρ. Κορωναίος (επιβλέπων), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Επ. Καθηγητής Ι. Σαγιάς, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Διαχείριση Αντιδράσεων του Κοινού: Η Περίπτωση των Αιολικών Πάρκων

Α. Κάραλη, Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός (2010)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος (επιβλέπων), Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Επ. Καθηγητής Δ. Δαμίγος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Επ. Καθηγητής Ι. Σαγιάς, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Μελέτη Απομάκρυνσης Καδμίου Cd(II), από Υδατικά Διαλύματα με Χρήση Φυσικών Ορυκτών

Α. Καλαϊτζάκη, Χημικός Μηχανικός (2010)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών

Καθηγήτρια Μ. Όξενκιουν –Πετροπούλου, Σχολή Χημικών Μηχανικών

Αν. Καθηγήτρια Α. Χαραλάμπους, Σχολή Χημικών Μηχανικών

 

Δημιουργία Χαρτών Κινδύνου Πλημμύρας και Χαρτών Διακινδύνευσης Πλημμύρας

Κ. Θεουλάκης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (2010)

Τριμελής Επιτροπή:

Λέκτορας Ν. Μαμάσης (επιβλέπων), Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Καθηγητής Δ. Αργιαλάς, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Τα Βιοκαύσιμα ως Εναλλακτική Πηγή Ενέργειας. Η Περιβαλλοντική τους Διάσταση

Π. Δούσης, Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (2010)

Τριμελής Επιτροπή:

Επ. Καθηγήτρια Α. Παππά (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών

Καθηγητής Σ. Τσιβιλής, Σχολή Χημικών Μηχανικών

Επ. Καθηγητής Ν. Πασαδάκης, Πολυτεχνείο Κρήτης

 

Οι Αφρικανές Μετανάστριες στο Δημόσιο Χώρο

Μ. Δαγκούλη-Κυριάκογλου, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (2010)

Τριμελής Επιτροπή:

Επ. Καθηγητής Ι. Σαγιάς (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Καθηγητής Α. Βλαστός, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Διερευνώντας τα Νέα Τοπία της Πόλης. Οδεύοντας σ’ένα ‘Νέο Κόσμο’

Ι. Βλαχογιάννη, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (2010)

Τριμελής Επιτροπή:

Επ. Καθηγητής Ι. Σαγιάς (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Καθηγητής Α. Βλαστός, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Σύγχρονη Αστική Ανάπτυξη και Κοινωνική Πρακτική. Το Παράδειγμα του Ελαιώνα Αττικής

Γ. Βελεγράκης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών (2010)

Τριμελής Επιτροπή:

Επ. Καθηγητής Ι. Σαγιάς (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Καθηγητής Α. Σιόλας, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Μεθοδολογία Εκπόνησης Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αιολικών Πάρκων

Ε. Αρμένης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών (2010)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Ι. Ψαρράς (επιβλέπων), Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Επ. Καθηγητής Δ. Ασκούνης, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Χρ. Κορωναίος, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ

 

Κοινοτική Περιβαλλοντική Πολιτική. Μηχανισμοί, Εργαλεία και Ενσωμάτωση

Γ. Αγγελάκης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών (2010)

Τριμελής Επιτροπή:

Αν. Καθηγητής Κ. Χατζημπίρος (επιβλέπων), Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Καθηγήτρια Δ. Διακουλάκη, Σχολή Χημικών Μηχανικών

 

Ανάπτυξη εργαλείων υδρολογικής ανάλυσης σε περιβάλλον ΓΣΠ Η περίπτωση της λεκάνης απορροής του ποταμού Αράχθου, ανάντη του Τσιμόβου

Μ. Αυγέρη, Επιστημών της Θάλασσας (2010)

Τριμελής Επιτροπή:

Λέκτορας Ν. Μαμάσης (επιβλέπων), Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Επ. Καθηγήτρια Δ. Κίτσιου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα για έργα ύδρευσης. Συμπεράσματα από την Εφαρμογή τους Παγκοσμίως-Εκτιμήσεις για την Ελλάδα

Π. Στράτος, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (2009)

Τριμελής Επιτροπή:

Επ. Καθηγητής Δ. Δαμίγος (επιβλέπων), Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Καθηγήτρια Δ. Διακουλάκη, Σχολή Χημικών Μηχανικών

 

Η Ένταξη των Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα από τον Τομέα της Αεροπλοΐας στο Σχέδιο Εμπορίας της Ε.Ε. και οι Επιπτώσεις στην Κύπρο

Α. Ανδρέου, Χημικός Μηχανικός (2009)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια, Μ. Λοϊζίδου (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών

Καθηγήτρια Μ. Όξενκιουν- Πετροπούλου, Σχολή Χημικών Μηχανικών

Καθηγήτρια Α. Σαγιά, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

 

Χωρικές, Οικονομικές, Κοινωνικές και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από τη Χωροθέτηση Τουριστικών Υποδομών μεγάλης Κλίμακας. Η Περίπτωση του Νομού Λασιθίου

Π. Γεράρδη, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (2009)

Τριμελής Επιτροπή:

Επ. Καθηγητής Ι. Σαγιάς (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Καθηγητής Α. Σιόλας, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από Χώρους Διάθεσης Απορριμμάτων. Ανάλυση Κύκλου Ζωής. Μελέτη Περίπτωσης

Η. Γραμματικογιάννης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (2009)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών

Καθηγήτρια Μ. Γιαουτζή, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Καθηγήτρια Μ. Όξενκιουν- Πετροπούλου, Σχολή Χημικών Μηχανικών

 

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Δημοτικά Κτίρια του Δ. Συκεών Θεσσαλονίκης

Α. Δούναβη, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (2009)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος (επιβλέπων), Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών

Καθηγήτρια Δ. Διακουλάκη, Σχολή Χημικών Μηχανικών

Χρ. Κορωναίος, Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

Σχεδιασμός, από τη θεωρία στην Πράξη. Πολεοδομική, Περιβαλλοντική και Ταξική Προσέγγιση της Αποβιομηχάνισης των Ύστερων Βιομηχανικών Πόλεων την Εποχή της Βιωσιμότητας. Το Παράδειγμα της Αγγλίας

Β. Ελευθερίου, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (2009)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Α. Σιόλας (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Λέκτορας Ι. Σαγιάς, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Εναλλακτικές Προσεγγίσεις Αναπλάσεων για την Πόλη του «Σήμερα» μια Οικο-Γειτονιά στο Βοτανικό

Ε. Καλοκαιρινού, Αρχιτέκτων Μηχανικός (2009)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου (επιβλέπουσα), Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Καθηγητής Α. Σιόλας, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Επ. Καθηγητής Ι. Σαγιάς, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Αξιολόγηση των Θερμικών μεθόδων για την Αξιοποίηση των Απορριμμάτων της Νάξου με Χρήση Μεθόδου Πολυκριτιριακής Ανάλυσης

Αικ. Κατσαρού, Χημικός Μηχανικός (2009)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών

Επ. Καθηγήτρια Α. Παππά, Σχολή Χημικών Μηχανικών

Χρ. Κορωναίος, Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

Αντιδραστήρας Θειοαναγωγικών Βακτηρίων για την Επεξεργασία Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων που Περιέχουν Μέταλλα

Β. Κουστένη, Βιολόγος (2009)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Μ. Τσέζος (επιβλέπων), Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών

Καθηγήτρια, Μ. Λοϊζίδου, Σχολή Χημικών Μηχανικών

Καθηγητής Α. Ανδρεαδάκης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

 

Περιβάλλον και Ανάπτυξη. Κοινωνικές Αναπαραστάσεις Εκπαιδευτικών

Β. Κώτσιος, Περιβαλλοντολόγος (2009)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Δ. Ρόκος (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Επ. Καθηγήτρια Α. Λυδάκη, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 

Συγκριτική Ανάλυση Τριών Εναλλακτικών Σεναρίων Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων του Νομού Ξάνθης Βάσει Ανάλυσης Κύκλου Ζωής

Κ. Λάζογλου, Μηχανικός Περιβάλλοντος (2009)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Δ. Διακουλάκη (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών

Χρ. Κορωναίος, Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Καθηγήτρια, Μ. Λοϊζίδου, Σχολή Χημικών Μηχανικών

 

Από τον Μονοδραστήριο Αγροτικό Χώρο στην Πολυλειτουργική Ύπαιθρο. Προβλήματα, Προοπτικές. Περιοχή Μελέτης: Δήμοι Ευρωστίνης, Ξυλοκάστρου & Φενεού Κορινθίας

Α. Μανωλοπούλου, Γεωπόνος (2009)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου (επιβλέπουσα), Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Καθηγητής Α. Σιόλας, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Επ. Καθηγητής Ι. Σαγιάς, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Αστική Διάχυση και Αυθαίρετη Δόμηση στον Παράκτιο Χώρο. Προς τη Διαμόρφωση μιας Χωρικής Πολιτικής για της Περιαστικές Περιοχές. Το Παράδειγμα του Δήμου Ν. Μάκρης

Μ. Μήλα, Γεωπόνος (2009)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Δ. Ρόκος (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Λέκτορας Ι. Σαγιάς, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Η Συμβολή της Τηλεπισκόπησης και των ΓΣΠ στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών. Μελέτη Περίπτωσης: Η Τεχνική της Ανίχνευσης Μεταβολών στον Εντοπισμό Κατακλυσμένων Εκτάσεων από Ποτάμια Πλημμύρα

Μ. Μισθός, Γεωγράφος (2009)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Δ. Αργιαλάς (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Καθηγητής Δ. Ρόκος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Λέκτορας Ι. Σαγιάς, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Η Προβολή των Γενετικά Τροποποιημένων Τροφών και Καλλιεργειών από τα Έντυπα Μέσα Ενημέρωσης

Π. Μουτσάκη, Βιολόγος (2009)

Τριμελής Επιτροπή:

Επ. Καθηγητής Ι. Σαγιάς (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Καθηγήτρια Μ. Κούση, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 

Θαλάσσιες Ιχθυοκαλλιέργειες στην Ελλάδα: Αποτύπωση Κατάστασης με Έμφαση στην Αλληλεπίδραση τους με το Θαλάσσιο Περιβάλλον και Προτάσεις για την Παρακολούθηση της Ποιότητας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

Ε. Μπεκιάρη, Βιολόγος (2009)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια, Μ. Λοϊζίδου (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών

Αν. Καθηγητής Ι. Καρακάσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αν. Καθηγητής Κ. Χατζημπίρος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

 

Χρήση Δεικτών για την Αποτίμηση των Πιέσεων Ύδατος στο Υδατικό Διαμέρισμα της Ηπείρου με Έμφαση στο Γεωργικό Τομέα

Κ. Νίκα, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (2009)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Μ. Μιμίκου (επιβλέπουσα), Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Επ. Καθηγητής Δ. Μαμάης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Λέκτορας Ν. Μαμάσης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

 

Διερεύνηση της Κοινωνικο-Ψυχολογικής Διάστασης των Επιλογών Μετακίνησης. Εφαρμογή της Θεωρίας Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς στο Π.Σ. Βόλου

Δ. Παπαβασιλείου, Μηχανικός Σχολής Ικάρων (2009)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Α. Βλαστός (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Αν. Καθηγητής Κ. Χατζημπίρος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Επ. Καθηγητής Ι. Σαγιάς, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

(Παρα)μορφώματα στους Δημόσιους Χώρους της Αττικής. Η Περίπτωση του Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Γαλατσίου

Ε. Παπαντωνίου, Αρχιτέκτων Μηχανικός (2009)

Τριμελής Επιτροπή:

Επ. Καθηγήτρια Α. Λυδάκη (επιβλέπουσα), Πάντειο Πανεπιστήμιο

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Λέκτορας Ι. Σαγιάς, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Περιβαλλοντική Αξιολόγηση Κτιρίων

Σ. Πουλόπουλος, Χημικός Μηχανικός (2009)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια, Μ. Λοϊζίδου (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών

Καθηγήτρια Μ. Όξενκιουν- Πετροπούλου, Σχολή Χημικών Μηχανικών

Χρ. Κορωναίος, Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

Εκτίμηση Απολήψιμου Δυναμικού για την Ύδρευση της Αθήνας με Εφαρμογή του Λογισμικού «Υδρονομέας»

Μ. Ρομπόκα, Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργών (2009)

Τριμελής Επιτροπή:

Λέκτορας Ν. Μαμάσης (επιβλέπων), Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Καθηγητής Δ. Κουτσογιάννης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών

 

Προσδιορισμός Ενεργειακών Αναγκών Κτιρίων για Θέρμανση και Ψύξη

Ζ. Σαγιά, Μηχανολόγος Μηχανικός (2009)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Κ. Ρακόπουλος (επιβλέπων), Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Καθηγητής Κ. Αντωνόπουλος, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Λέκτορας Ι. Σαγιάς, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Μελέτης των Διεργασιών Κομποστοποίησης Βιοαποδομήσιμου Οργανικού Κλάσματος Στερεών Αποβλήτων και Χαρακτηριστικά του Παραγόμενου Προϊόντος

Β. Σιαπλαούρα, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (2009)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια, Μ. Λοϊζίδου (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών

Καθηγήτρια Μ. Όξενκιουν- Πετροπούλου, Σχολή Χημικών Μηχανικών

Καθηγητής Α. Ανδρεαδάκης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

 

Η Συμβολή των Τεχνικών Πάρκων στη Βιομηχανική Αναδιάρθρωση και την Τοπική Ανάπτυξη. Μελέτη Περίπτωσης: Τεχνολογικό – Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου

Χ.Τουλιάτος, Μηχανολόγος Μηχανικός (2009)

Τριμελής Επιτροπή:

Επ. Καθηγητής Ι. Σαγιάς (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών

 

Εκτίμηση Οικονομικών Ζημιών από Πλημμύρες. Μελέτη Περίπτωσης : Διευθέτηση Ρέματος Ραφήνας

Π. Τσακίρης, Οικονομολόγος (2009)

Τριμελής Επιτροπή:

Λέκτορας Ι. Σαγιάς (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Επ. Καθηγητής Ι. Ναλμπάντης, Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Διαχείριση Ιλύων από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων στην Ευρώπη με Έμφαση στην Ελλάδα

Α. Φίλιππας, Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργών (2009)

Τριμελής Επιτροπή:

Επ. Καθηγητής Δ. Μαμάης (επιβλέπων), Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Καθηγητής Α. Ανδρεαδάκης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Λέκτορας Κ. Νουτσόπουλος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

 

Εκτίμηση Πλημμυρικού Κινδύνου στα Κύρια Ρέματα της Ζαχάρως

Μ. Βασιλείου, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (2008)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Γ. Τσακίρης (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Λέκτορας Ν. Μαμάσης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Επ. Καθηγητής Ι. Ναλμπάντης, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Δυνατότητες και Προβλήματα Συνύπαρξης Παραθεριστικής Κατοικίας και Αγροτικής Δραστηριότητας σε Μικρούς Παραλιακούς Οικισμούς: Η Περίπτωση του Δήμου Βοιών
Ν. Λακωνίας

Α. Γιαλελή, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (2008)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου (επιβλέπουσα), Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Λέκτορας Ρ. Κλαμπατσέα, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Λέκτορας Ι. Σαγιάς, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Το Πλαίσιο των Οικοπεριφερειών και η Συμβολή τους στην Εύρεση Κατάλληλης Περιοχής για Χωροθέτηση Αιολικού Πάρκου

Α. Γουλιάμου, Περιβαλλοντολόγος (2008)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Χατζημπίρος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Λέκτορας Ι. Σαγιάς, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Υλοποίηση Βάσης Δεδομένων Αρχαίων Υδραυλικών Έργων

Ε. Γρίβα, Πολιτικός Μηχανικός (2008)

Τριμελής Επιτροπή:

Λέκτορας Ν. Μαμάσης (επιβλέπων), Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Μ. Μιμίκου, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Λέκτορας Ι. Σαγιάς, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Η Περιβαλλοντική Διάσταση του Έργου «Εκσυγχρονισμού - Αναβάθμισης» του Διυλιστηρίου των ΕΛΠΕ στην Ελευσίνα

Η. Δούλος, Μηχανολόγος και Αεροναυπηγός Μηχανικός (2008)

Τριμελής Επιτροπή:

Αν. Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος (επιβλέπων), Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Δ. Διακουλάκη, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Δ. Ρόκος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Σχεδιασμός Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων για Οδικό Δίκτυο ως Αναπτυξιακό Εργαλείο για ΟΤΑ

Χ. Ζούβα, Γεωλόγος (2008)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Α. Σιόλας, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Λέκτορας Ι. Σαγιάς, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Η Χρήση Βιοτικών Δεικτών στα Πλαίσια Εφαρμογής της Οδηγίας - Πλαίσιο για τα Νερά στην Ελλάδα

Θ. Ιωαννίδου, Βιολόγος (2008)

Τριμελής Επιτροπή:

Επ. Καθηγητής Δ. Μαμάης (επιβλέπων), Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Α. Ανδρεαδάκης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Δ. Ρόκος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Συγκριτική Ανάλυση Χρήσης Ενέργειας Παραδοσιακής Κατοικίας στο Ν. Καρδίτσας

Β. Καρατσιώρη, Πολιτικός Μηχανικός(2008)

Τριμελής Επιτροπή:

Αν. Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος (επιβλέπων), Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Δ. Διακουλάκη, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Χρ. Κορωναίος, Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Έργο Εκσυγχρονισμού Αναβάθμισης Διυλιστηρίου Ελευσίνας: Ευκαιρία Ανάπτυξης και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης για τη Δυτική Αττική

Ν. Κατσουλάκος, Μηχανολόγος Μηχανικός (2008)

Τριμελής Επιτροπή:

Αν. Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος (επιβλέπων), Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Δ. Διακουλάκη, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Δ. Ρόκος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Ανάγκες και Δυνατότητες Επαναχρησιμοποίησης Ύδατος στην Ελλάδα

Μ. Κουμαρτσιώτου, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (2008)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Μ. Μιμίκου (επιβλέπουσα), Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Λέκτορας Ν. Μαμάσης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Λέκτορας Ι. Σαγιάς, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Μικρά Νησιά, μια Εύθραυστη Ισορροπία. Ένα Στρατηγικό Πλαίσιο για την Τουριστική Ανάπτυξη των Μικρών Κυκλάδων.

Μ. Μπακαούκας, Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (2008)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου (επιβλέπουσα), Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Λέκτορας Ρ. Κλαμπατσέα, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Λέκτορας Ι. Σαγιάς, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Χωροθέτηση του Εμπορικού Λιμένα Λέσβου

Ι. Νικολάου, Μηχανολόγος Μηχανικός (2008)

Τριμελής Επιτροπή:

Αν. Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος (επιβλέπων), Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ

Καθηγητής Δ. Ρόκος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Λέκτορας Ι. Σαγιάς, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Το Πλημμυρικό Καθεστώς στην Ελλάδα - Διαχείριση Πλημμύρων στα πλαίσια της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60: Η περίπτωση του Πηνειού Θεσσαλίας

Ε. Πάνου, Φυσικός (2008)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Μ. Μιμίκου (επιβλέπουσα), Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Αν. Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ

Λέκτορας Ν. Μαμάσης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

 

Μελέτη Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Διασυνοριακών Ποταμών: Η Περίπτωση του Έβρου

Π. Πισπιρίγκος, Πολιτικός Μηχανικός (2008)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Μ. Μιμίκου (επιβλέπουσα), Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Αν. Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ

Λέκτορας Ν. Μαμάσης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

 

Αξιολόγηση Μεθόδων Εκτίμησης Φορτίων Αζώτου από μη Σημειακές Πηγές Ρύπανσης

Γ. Σαρδέλης, Δασολόγος (2008)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Α. Ανδρεαδάκης (επιβλέπων), Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Επ. Καθηγητής Δ. Μαμάης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

 

Χωροθέτηση Αιολικών Πάρκων στο Νομό Λακωνίας με Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Ε. Σαρρή, Πολιτικός Μηχανικός (2008)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Λέκτορας Ι. Σαγιάς, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Χρ. Κορωναίος, Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

Κοινοτική Νομοθεσία για την Προστασία και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων

Λ. Τάτσης, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (2008)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Μ. Μιμίκου (επιβλέπουσα), Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Α. Ανδρεαδάκης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Αν. Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ

 

Ανάλυση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ανακυκλωμένου Χαρτιού Συσκευασίας

Δ. Τσάτσης, Χημικός Μηχανικός (2008)

Τριμελής Επιτροπή:

Αν. Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος (επιβλέπων), Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Δ. Διακουλάκη, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Χρ. Κορωναίος, Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και η Εξοικονόμηση Ενέργειας ως Τρόπος Αντιμετώπισης των Κλιματικών Αλλαγών

Δ. Φιλιππάκη, Νομικός (2008)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Ι. Ψαρράς (επιβλέπων), Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Δ. Διακουλάκη, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Λέκτορας Δ. Δαμίγος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ

 

Διερεύνηση και Αξιολόγηση Προοπτικών και Κινδύνων από την Προώθηση της Χρήσης των Βιοκαυσίμων στην Ευρώπη

Γ. Χαλιμούρδας, Γεωπόνος (2008)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Δ. Διακουλάκη (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Αν. Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ

Καθηγητής Ι. Ψαρράς, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

 

Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στο Νομό Ηρακλείου. Σχεδιασμός Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων με Στόχο τη Συμβολή στην Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη

Α. Αναγνωστάκη, Πολιτικός Μηχανικός (2007)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Δ. Ρόκος (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Κατάρτιση Ισόχρονων Καμπυλών με Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στη Λεκάνη Απορροής «Αρκουδόρεμα» του Ποταμού Νέστου

Ε. Βαρσάμου, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (2007)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Μ. Μιμίκου (επιβλέπουσα) Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Αν. Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ

Λέκτορας Ν. Μαμάσης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

 

Διερεύνηση και Αξιολόγηση της Διαχείρισης του Αποθηκευμένου ¶νθρακα σε Δασικά Οικοσυστήματα

Φ. Βρεττού, Βιολόγος (2007)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Χρ. Κορωναίος, Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Καθηγήτρια Μ. Όξενκιουν-Πετροπούλου, Σχολή Χημικών Μηχανών

 

Βελτίωση και Συμπλήρωση της Βάσης Δεδομένων «ΦΙΛΟΤΗΣ» για τα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους

Ι. Γιλαντζή, Περιβαλλοντολόγος (2007)

Τριμελής Επιτροπή:

Επ. Καθηγητής Κ. Χατζημπίρος (επιβλέπων), Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Αν. Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Αντισταθμιστικό Ισοζύγιο Δημοσίων Εκτάσεων εντός Ορίων ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη σύμφωνα με Εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Α. Γκάγκα, Διπλ. ΕΜΦΕ (2007)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Αν. Καθηγητής Π. Ζεντέλης, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Αν. Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ

 

Αξιοποίηση Ηλιακής Ενέργειας στα Κτίρια με Έμφαση στο Δροσισμό. Η Μελέτη Περίπτωσης μιας Βιοκλιματικής Κατοικίας στη Νίκαια Λάρισας

Α. Δήμου, Αρχιτέκτων Μηχανικός (2007)

Τριμελής Επιτροπή:

Ομ. Καθηγητής Κ. Καγκαράκης (επιβλέπων), ΕΜΠ

Χρ. Κορωναίος, Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Καθηγήτρια Μ. Μιμίκου, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

 

Ολοκληρωμένη Θεώρηση της Παράκτιας Διάβρωσης: Η Περίπτωση του Όρμου του Μαραθώνα

Κ. Ιορδάνης, Γεωλόγος (2007)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Μ. Μιμίκου (επιβλέπουσα), Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Αν. Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Χατζημπίρος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

 

Ανάπτυξη Υποδειγμάτων Τεχνολογικής Χρηματοδοτικής Βάσει Οικοεξεργειακής Ανάλυσης

Γ. Καρακατσάνης, Οικονομολόγος (2007)

Τριμελής Επιτροπή:

Αν. Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος (επιβλέπων), Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών ΕΜΠ

Λέκτορας Δ.Δαμίγος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ

Αν. Καθηγήτρια Δ. Χατζηιωσήφ - Διακουλάκη, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

 

Χαρτογράφηση της Συνιστώσας του Κινδύνου Πυρκαγιάς που Προέρχεται από την Καύσιμη Ύλη με τη Βοήθεια της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών - Περιοχή Μελέτης: Ν. Ιωαννίνων

Αικ. Κολλύρου, Δασολόγος (2007)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Δ. Ρόκος (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Μ. Μιμίκου, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

 

Δημιουργία Ζωνών Πλημμυρικής Επικινδυνότητας στην Εύβοια με τη Χρήση ΓΣΠ

Αικ. Κομματά, Δασολόγος (2007)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Μ. Μιμίκου (επιβλέπουσα), Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Αν. Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών ΕΜΠ

Λέκτορας Ν. Μαμάσης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

 

Ολοκληρωμένη Διαχείριση και Αξιοποίηση της Βιομάζας στο Νομό Ιωαννίνων προς την Παραγωγή Ενέργειας και Εδαφοβελτιωτικού

Σ. Κομπολίτη, Γεωπόνος (2007)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Χρ. Κορωναίος, Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αν. Καθηγήτρια Αικ. Χαραλάμπους, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

 

Περιβαλλοντική Διαχείριση και Δημόσιες Συμβάσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις της Κύπρου

Κ. Kυπριανού, Πτυχ. Σχολής Ευελπίδων (2007)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Αν. Καθηγητή Θ. Κωστόπουλος, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Αν. Καθηγητή Γ. Παπαδόπουλος, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ

 

Διοικητικοί Μηχανισμοί Ελέγχου για την Προστασία του Περιβάλλοντος - Η Περίπτωση των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων

Π. Κυριαζή, Πολιτικός Επιστήμονας (2007)

Τριμελής Επιτροπή:

Αν. Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος (επιβλέπων), Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ

Αν. Καθηγήτρια Δ. Διακουλάκη, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Επ. Καθηγητής Κ. Χατζημπίρος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)

Ανάπτυξη Οικολογικών Κριτηρίων Σχεδιασμού στον Κατασκευαστικό Τομέα

Μ. Μαυρόγιαννος, Χημικός Μηχανικός (2007)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Χρ. Κορωναίος, Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Καθηγήτρια Α. Σαγιά, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Διδασκαλία της Χωρικής Αυτοσυσχέτισης

Ν. Μπαρμπαγιάννης, Γεωγράφος (2007)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Λέκτορας Ι. Σαγιάς, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Επ. Καθηγητής Γ. Φώτης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 

Θέματα Διαχείρισης Ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια (Ενεργειακή Χρήση και Συνθήκες ¶νεσης)

Ι. Παπανικολάου, Πολιτικός Μηχανικός (2007)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Α. Σαγιά (επιβλέπουσα), Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Ρακόπουλος, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Λέκτορας Χρ. Τζιβανίδης, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)

 

Ανάπτυξη και Περιβάλλον. Ιστορική Αναδρομή και Σύγχρονοι Προβληματισμοί

Μ. Σαράφη, Μηχανικός Υπολογιστών και Πληροφορικής (2007)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Δ. Ρόκος (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Αν. Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Χατζημπίρος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

 

Συνδυασμός Παραγωγής Ηλεκτρισμού και Πόσιμου Νερού με Αφαλάτωση από Αιολική Ενέργεια: Εφαρμογή στη Νίσυρο

Χ. Σταματόπουλος, Μηχανολόγος Μηχανικός (2007)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Χρ. Κορωναίος, Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Καθηγητής Ν. Χατζηαργυρίου, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Η Ολοκληρωμένη Προσέγγιση του Περιβάλλοντος με τη Διδασκαλία της Γεωγραφίας

Μ. Ταστσόγλου, Εκπαιδευτικός (2007)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Α. Σιόλας, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)

Η Λιπασματοποίηση ως Εναλλακτική Μέθοδος Διαχείρισης των Βιοαποικοδομήσιμων Αποβλήτων και το Τελικό Προϊόν

Γ. Τσολομύτη, Γεωπόνος (2007)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Χρ. Κορωναίος, Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Καθηγήτρια Μ. Όξενκιουν-Πετροπούλου, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Θεωρίες για τη Σχέση Οικονομίας και Περιβάλλοντος. Μια Κριτική Προσέγγιση.

Π. Ψαρρέας, Γεωλόγος (2007)

Τριμελής Επιτροπή:

Αν. Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος (επιβλέπων), Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών ΕΜΠ

Καθηγητής Δ. Ρόκος , Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Αν. Καθηγήτρια Δ. Χατζηιωσήφ - Διακουλάκη, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός στο Νομό Φθιώτιδας

Σπ. Ψαρρός, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (2007)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Κ. Κασσιός (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Α. Σιόλας, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Α. Αργιαλάς, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)

Ενεργειακές Καλλιέργειες για Παραγωγή Βιοκαυσίμων - Προοπτικές Ανάπτυξης στην Ελλάδα

Φ. Ανδρινόπουλος, Γεωπόνος (2006)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Μ. Όξενκιουν - Πετροπούλου, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Χρ. Κορωναίος, Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διερεύνηση της Τυπικής και της μη Τυπικής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Το Παράδειγμα της Κύπρου

Μ. Ι. Βάσκες Χατζηλύρα, Βιολόγος (2006)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Μ. Όξενκιουν - Πετροπούλου, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Επ. Καθηγητής Κ. Χατζημπίρος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Ανάπτυξη Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών σε Κοινωνικοοικονομικά Δεδομένα στο Δήμο της Αθήνας

Ν. Καζαντζίδης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (2006)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Μ. Γιαουτζή, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Επ. Καθηγητής Γ. Φώτης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Περίληψη της εργασίας (pdf)

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Μελέτη Περίπτωσης: Βιότοπος Σχινιά- Μαραθώνα

Δ. Καπετανάκου, Περιβαλλοντολόγος (2006)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Δ. Ρόκος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Επ. Καθηγητής Κ. Χατζημπίρος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)

Αξιολόγηση Μεθόδων Εκτίμησης Κάλυψης Γης: Εφαρμογή στην Πάρνηθα

Φ. Κόκλα, Δασολόγος (2006)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Δ. Αργιαλάς, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Κασσιός, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Ο Θεσμός των Προστίμων στην Προστασία του Περιβάλλοντος: Θεωρία και Πράξη

Δ. Κολίτσα, Μηχανικός Μεταλλείων- Μεταλλουργός (2006)

Τριμελής Επιτροπή:

Αν. Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος (επιβλέπων), Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών ΕΜΠ

Αν. Καθηγήτρια Δ. Διακουλάκη, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Επ. Καθηγητής Κ. Χατζημπίρος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)

Μοντελοποίηση Διαδικασιών Χωροθέτησης ΧΥΤΑ σε Περιβάλλον ΓΣΠ. Η Περίπτωση του Νομού Φθιώτιδας

Ι. Λαϊνάς, Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (2006)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Κασσιός, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Επ. Καθηγητής Γ. Φώτης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η Επίδραση των Χρήσεων Γης του Αεροδρομίου του Ελληνικού στην Αγορά Κατοικίας

Ε. Λαλιώτης, Γεωγράφος (2006)

Τριμελής Επιτροπή:

Αν. Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος (επιβλέπων), Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών ΕΜΠ

Αν. Καθηγήτρια Δ. Διακουλάκη, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Δ. Ρόκος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου και η Εφαρμογή του στην Ελλάδα

Μ. Μαγαλιού, Νομικός (2006)

Τριμελής Επιτροπή:

Αν. Καθηγητής Ι. Ψαρράς (επιβλέπων), Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ΕΜΠ

Αν. Καθηγήτρια Δ. Διακουλάκη, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Αν. Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)

Υπόγειοι Υδροφορείς της Κεφαλονιάς και η Αντιμετώπισή τους με Βάση την Οδηγία "Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60"

Αικ. Μερεδίτη (2006)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Μ. Μιμίκου (επιβλέπουσα), Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Αν. Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ

Καθηγητής Μ. Τσέζος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)

Εκτίμηση Οικονομικής Αξίας από την Αποκατάσταση Ανενεργών Λατομείων σε Αστικές Περιοχές

Ι. Παπαϊωάννου, Αρχιτέκτων Μηχανικός (2006)

Τριμελής Επιτροπή:

Αν. Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος (επιβλέπων), Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών ΕΜΠ

Αν. Καθηγήτρια Δ. Διακουλάκη, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Νισύρου με την Κάλυψη των Ενεργειακών Αναγκών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Κ. Παπακωνσταντίνου, Μηχανικός Ορυκτών Πόρων (2006)

Τριμελής Επιτροπή:

Αν. Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος (επιβλέπων), Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών ΕΜΠ

Χρ. Κορωναίος, Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)

Διασυνοριακοί Υδατικοί Πόροι - Ανασκόπηση και Θεσμικό Καθεστώς

Ε. Σιόντη, Γεωπόνος (2006)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Μ. Μιμίκου (επιβλέπουσα), Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Αν. Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)

Ο Ρόλος των Εγγυητικών Επιστολών ως Μέσο Προστασίας του Περιβάλλοντος. Μελέτη Περίπτωσης στα Λατομεία των Κυκλάδων

Κ. Τριανταφύλλου, Μηχανικός Μεταλλείων- Μεταλλουργός (2006)

Τριμελής Επιτροπή:

Αν. Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος (επιβλέπων), Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών ΕΜΠ

Καθηγητής Ι. Κουμαντάκης, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών ΕΜΠ

Καθηγητής Δ. Ρόκος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Στρατηγικός Σχεδιασμός και Έργο Φυσικού Αερίου- Η περίπτωση Μελέτης Διέλευσης του Ελληνο-Ιταλικού Αγωγού

Ν. Χαρτοφύλακας, Χημικός Μηχανικός (2006)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Μ. Όξενκιουν - Πετροπούλου, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Αν. Καθηγήτρια Α. Σαγιά, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)

Περιβαλλοντική Αποκατάσταση Εδαφών σε Λιγνιτικά Πεδία Εξόρυξης: Η Μελέτη Περίπτωσης του Νομού Κοζάνης (Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας)

E. Aγγέλη, Γεωγράφος (2005)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Μ. Τσέζος (επιβλέπων), Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ

Αν. Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)

Διαχείριση Αποβλήτων Κτιριακών Κατασκευών, Κατεδαφίσεων και Εκσκαφών στην Κύπρο

Μ. Αριστοδήμου, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (2005)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Μ. Όξενκιουν-Πετροπούλου, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Αν. Καθηγήτρια Α. Σαγιά, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)

Διαχείριση Βιοαποικοδομήσιμου Οργανικού Κλάσματος Στερεών Αποβλήτων

Κ. Βλασίδης, Χημικός Μηχανικός (2005)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Μ. Όξενκιουν-Πετροπούλου, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Αν. Καθηγήτρια Α. Σαγιά, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)

Διερεύνηση Παραμέτρων Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης στην Περιοχή Ασπροπόταμου- Κόζιακα (Ν. Τρικάλων) με ¶ξονα τον Οικοτουρισμό

Ζ. Γιαννόπουλος, Βιολόγος (2005)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου (επιβλέπουσα), Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Επ. Καθηγητής Κ. Χατζημπίρος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Λέκτορας Ι. Σαγιάς, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)

Αξιοποίηση του Οργανικού Κλάσματος των Αποβλήτων για Κάλυψη των Αναγκών των Ελληνικών Εδαφών σε Οργανική Ουσία

Α. Ευθυμιάδου, Γεωπόνος (2005)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Α. Ανδρεαδάκης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Μ. Όξενκιουν-Πετροπούλου, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)

Ανάπτυξη Γεωλογικού Συστήματος Πληροφοριών: Μια Πρώτη Προσέγγιση

Κ. Ζουμής, Γεωλόγος (2005)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Κασσιός, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Ι. Κουμαντάκης, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ

Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση Σχεδίων και Προγραμμάτων - Ένα Εργαλείο για την Ενσωμάτωση του Περιβάλλοντος στις Διαδικασίες Λήψης Στρατηγικών Αποφάσεων

Ν. Κατσός, Χημικός (2005)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Α. Ανδρεαδάκης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Αν. Καθηγήτρια Α. Σαγιά, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)

Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων (Integrated Product Policy - IPP)

Κ. Λιάντζας, Μηχανικός Περιβάλλοντος (2005)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Αν. Καθηγήτρια Δ. Διακουλάκη, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Μ. Όξενκιουν - Πετροπούλου, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)

Η Αιολική Ενέργεια στην Ελλάδα - Μελέτη Περίπτωσης τα Αιολικά Πάρκα Κρήτης: Ενεργειακή Απόδοση και Τεχνολογικές και Λειτουργικές Παράμετροι

Π. Μπουρμπουράκης, Μηχανολόγος και Αεροναπυγηγός Μηχανικός (2005)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Κ. Καγκαράκης (επιβλέπων), Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Χρ. Κορωναίος, Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αν. Καθηγήτρια Δ. Διακουλάκη, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)

Υποστήριξη Αποφάσεων για την Αντιμετώπιση Σεισμικών Καταστροφών μέσα στα Πλαίσια της Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης

Ε. Νανάκη, Γεωλόγος (2005)

Τριμελής Επιτροπή:

Αν. Καθηγητής Ι. Ψαρράς (επιβλέπων), Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Καθηγητής Β. Ασημακόπουλος, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Δρ. Γ. Παπαδόπουλος, Διευθυντής Ερευνών Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών

Περίληψη της εργασίας (pdf)

Η Περιβαλλοντική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Προϊόντα (Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων) και η Συμβατότητα της με τους Κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ)

Μ. Οικονόμου, Διεθνολόγος (2005)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Επ. Καθηγητής Κ. Χατζημπίρος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Χρ. Κορωναίος, Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αξιολόγηση Εδαφοτοποκλιματικού Περιβάλλοντος για Καλλιέργεια Ποικιλιών Οινοποιίας με τη Χρήση ΓΣΠ

Α. Παπαδόπουλος, Γεωπόνος (2005)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Κασσιός, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Επ. Καθηγητής Δ. Καλύβας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περίληψη της εργασίας (pdf)

Διαχείριση Αποβλήτων Κατασκευών και Κατεδαφίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Στ. Παπατζανή, BEng Civil Engineering, ΜSc Concrete Structures (2005)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Μ. Όξενκιουν - Πετροπούλου, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Χρ. Κορωναίος, Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

H Διερεύνηση της Εξέλιξης της Βαμβακοκαλλιέργειας σε Μονοκαλλιέργεια στις Πεδινές Περιοχές του Νομού Καρδίτσας. Προβλήματα και Προοπτικές Αναπτυξιακής Παρέμβασης

Γ. Ράπτη, Γεωπόνος (2005)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου (επιβλέπουσα), Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Δ. Δαμιανός, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αν. Καθηγήτρια Δ. Διακουλάκη, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)

Εκτίμηση Συμμετοχής Είδους Πηγών και Έκθεσης Πληθυσμού που Προέρχονται από Ρύπανση της Ατμόσφαιρας στο Λεκανοπέδιο Αττικής λόγω Αιωρούμενων Σωματιδίων ΡΜ10/ΡΜ2.5

Κ. Ράπτης, Γεωπόνος (2005)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Μ. Όξενκιουν-Πετροπούλου (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Ν. Μαρκάτος, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)

Εφαρμογή Μοντέλου Διασποράς Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης για την Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον από Οσμηρές Ουσίες: Μελέτη Περίπτωσης Βιομηχανία Παραγωγής Ιχθυοτροφών

Β. Σαμαράς, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (2005)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Μ. Όξενκιουν-Πετροπούλου (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Α. Ανδρεαδάκης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Ν. Μαρκάτος, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)

Επαναπροσδιορισμός της Έννοιας της «Τοπικής Ανάπτυξης». Προς μια Νέα Τυπολογία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Π. Σαμαρτζής, Μηχανολόγος Μηχανικός (2005)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου (επιβλέπουσα), Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Π. Κοσμάκη, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Μ. Σπουρδαλάκης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περίληψη της εργασίας (pdf)

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Επιβραδυντών Δασικών Πυρκαγιών στο Έδαφος και στους Υδάτινους Αποδέκτες

Θ. Σκαρογιάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός (2005)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Μ. Όξενκιουν - Πετροπούλου, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Επ. Καθηγητής Ν. Τζαμτζής, Σχολή Χημικών Μηχανικών

Περίληψη της εργασίας (pdf)

Εκτίμηση του Μέσου Εισοδήματος σε Περιοχές του Δήμου Αθηναίων

Α. Φαρδέλλου, Γεωγράφος (2005)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Μ. Γιαουτζή, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Επ. Καθηγητής Γ. Φώτης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αξιολόγηση Μοντέλων Διασποράς που Εφαρμόζονται στην Περίπτωση Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας στο Λεκανοπέδιο Αττικής από Αιωρούμενα Σωματίδια ΡΜ2.5/ΡΜ10

Ι. Φλώρος , Μηχανολόγος και Αεροναυπηγός Μηχανικός (2005)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Μ. Όξενκιουν-Πετροπούλου (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Ν. Μαρκάτος, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)

Διαχείριση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους στην Κύπρο

Μ. Χωραΐτου, Χημικός (2005)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Αν. Καθηγήτρια Δ. Διακουλάκη, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Αν. Καθηγήτρια Α. Σαγιά, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Καταγραφή Συγκρούσεων. Προσδοκίες Κοινωνικών Ομάδων. Δυνατότητα Σύγκλισης με Οικολογικές Προτεραιότητες

Β. Ανδρεαδάκη, Πολιτικός Επιστήμoνας (2004)

Τριμελής Επιτροπή:

Επ. Καθηγητής Κ. Χατζημπίρος (επιβλέπων), Σχολή Πολιτικών Μηχανικώv ΕΜΠ

Αν. Καθηγήτρια Δ. Διακουλάκη, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)

Καταγραφή και Ανάλυση Ψυχομετρικών Εργαλείων με Σκοπό τη Δημιουργία Συστήματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο Πλαίσιο της Κοινωνικής Διάστασης της Αξιοβίωτης Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης

Δ. Βαρουτάκη, Διεθνολόγος (2004)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Β. Ασημακόπουλος (επιβλέπων), Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Καγκαράκης, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Αν. Καθηγητής Ι. Ψαρράς, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)

Ταξινόμηση των Xωρών της Διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης με Βάση Οικονομικούς, Κοινωνικούς και Περιβαλλοντικούς Δείκτες

Ι. Βερύκιος, Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός (2004)

Τριμελής Επιτροπή:

Αν. Καθηγήτρια Δ. Διακουλάκη (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Επ. Καθηγητής Κ. Χατζημπίρος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)

Περιβαλλοντικοί Δείκτες: Εφαρμογή στο Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα

Χ. Γιαννακίδου, Χημικός Μηχανικός (2004)

Τριμελής Επιτροπή:

Επ. Καθηγητής Κ. Χατζημπίρος (επιβλέπων), Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Αν. Καθηγήτρια Δ. Διακουλάκη, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)

Ο Τουρισμός στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Προκλήσεις και Προοπτικές

Δ. Γιόγιακα, Οικονομολόγος - Περιφερειολόγος (2004)

Τριμελής Επιτροπή:

Αν. Καθηγήτρια Δ. Διακουλάκη (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Επ. Καθηγητής Κ. Χατζημπίρος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)

Εκπαιδευτικό Υλικό για την Εφαρμογή των ΓΣΠ στη Γεωλογία. Θεωρία και Πράξη

Α. Ζερβάκου, Γεωλόγος (2004)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Κασσιός, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικώ ΕΜΠ

Καθηγητής Ι. Κουμαντάκης, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)

Η Ολοκληρωμένη Αξιοβίωτη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών της Ελλάδας - Δυνατότητες, Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Απειλές - SWOT Analysis

Ε. Καββαδία, Οικονομολόγος - Περιφερειολόγος (2004)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Δ. Ρόκος (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Επ. Καθηγητής Κ. Χατζημπίρος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)

Συμβολή στη Μελέτη για τη Διαχρονική Εξέλιξη της Ανάπτυξης του Αγροτικού χώρου στο Περιβάλλον των Κυκλάδων με τη Χρήση GIS

Α. Καλόξυλος, Γεωπόνος (2004)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Δ. Ρόκος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Επαναπροσδιορισμός των Ζωνών Αντικειμενικής Αξίας Ακινήτων με τη Χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Α. Καραβάκα, Πολιτικός Μηχανικός (2004)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Β. Ασημακόπουλος (επιβλέπων), Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Αν. Καθηγητής Ι. Ψαρράς, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)

Χωρικές, Οικονομικές, Κοινωνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις της Τουριστικής Ανάπτυξης στο Νησί της Ικαρίας

Σ. Κούβαρη, Γεωπόνος (2004)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου (επιβλέπουσα), Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Αν. Καθηγήτρια Δ. Διακουλάκη, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Επ. Καθηγητής Κ. Χατζημπίρος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Χρήση Τηλεπισκοπικών Μεθόδων για Εφαρμογή στη Γεωργία: Μελέτη Περίπτωσης Δήμου Μελιτειέων Νομού Κερκύρας

Σ. Μπόικος, Περιβαλλοντολόγος (2004)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Δ. Ρόκος (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Αν. Καθηγητής Μ. Κάβουρας, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)

Δυσμενείς Επιπτώσεις των Η/Μ Πεδίων Εξαιρετικά Χαμηλών Συχνοτήτων ELF και Ραδιοσυχνοτήτων RF στην Ανθρώπινη Υγεία

Μ. Παπαδάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός (2004)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Α. Ανδρεαδάκης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Επ. Καθηγητής Κ. Χατζημπίρος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Υπόγειων Yδροφορέων και Επιπτώσεις στο Ανθρωπογενές και Φυσικό Περιβάλλον - Μελέτη Περίπτωσης: Ορθολογική Ποιοτική Διαχείριση του Μεταλλικού Υδροφορέα Λουτρακίου

Ε. Τζιρίτης, Γεωλόγος (2004)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Α. Ανδρεαδάκης (επιβλέπων), Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Λέκτορας Δ. Μαμάης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Επ. Καθηγητής Κ. Χατζημπίρος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στο Νομό Αργολίδας

Κ. Τσιρίκος, Φυσικός (2004)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Α. Ανδρεαδάκης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Αν. Καθηγήτρια Α. Σαγιά, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)

Διερεύνηση της Υπάρχουσας Κατάστασης, των Προοπτικών και των Δυνατοτήτων Συνύπαρξης των Αγροτικών Δραστηριοτήτων με τις Δραστηριότητες του Εθνικού Πάρκου Σχινιά - Μαραθώνα

Ε. Χαμακιώτη, Γεωπόνος (2004)

Τριμελής Επιτροπή:

Επ. Καθηγητής Κ. Χατζημπίρος (επιβλέπων), Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Α. Ανδρεαδάκης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)

Habitat Agenda και Περιβαλλοντικοί Δείκτες ΕΟΠ: Μοντελοποίηση και Εφαρμογή στην Κοινότητα Παύλιανης

Κ. Χριστοφοράτου, Γεωγράφος (2004)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικώ ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Κασσιός, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Επ. Καθηγητής Γ. Φώτης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Περίληψη της εργασίας (pdf)

Η Σημασία των Βιοδεικτών στην Αξιολόγηση της Οικολογικής Κατάστασης των Επιφανειακών Υδάτων για την Εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ

Π. Ανδριόπουλος, Βιολόγος (2003)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Α. Ανδρεαδάκης (επιβλέπων), Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Επ. Καθηγητής Κ. Χατζημπίρος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ


Το Δίκτυο των Ποταμών ως Παράγων Ανάπτυξης και Ανάδειξης των Αθόρυβων Περιοχών. Μελέτη Περίπτωσης: Λεκάνη Απορροής του Αλφειού Ποταμού στην Πελοπόννησο. Πιλοτική Διερεύνηση: Υπολεκάνες Ερύμανθου και Λάδωνα

Ε. Βασιλάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός (2003)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου (επιβλέπουσα), Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Γ. Τσακίρης, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Προσφυγικοί Συνοικισμοί Ποντίων στην Πόλη της Θεσσαλονίκης: Χωρική, Κοινωνική και Περιβαλλοντική Ισορροπία στο ¶νισο Παιχνίδι της Ανάπτυξης

Σ. Γιαννακοπούλου, Αρχιτέκτων Μηχανικός (2003)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου (επιβλέπουσα), Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Αν. Καθηγήτρια Σ. Αυγερινού - Κολώνια, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Δ. Ρόκος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)


Η Συμβολή των Νέων Τεχνολογιών στην Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη. Σενάρια Εξέλιξης των Καινοτόμων Τραπεζικών Υπηρεσιών Διαδικτύου

Α. Γιαννοπούλου, Οικονομολόγος - Περιφερειολόγος (2003)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Β. Ασημακόπουλος (επιβλέπων), Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Καγκαράκης, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Αν. Καθηγητής Ι. Ψαρράς, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)


Η Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη: Μια Κριτική Προσέγγιση

Α. Διαμαντής, Πολιτικός Επιστήμονας (2003)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Δ. Ρόκος (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Καγκαράκης, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Καθηγητής Γ. Τσακίρης, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ


Κλιματικές Αλλαγές στον 21ο Αιώνα σε Παγκόσμιο Επίπεδο ως Αποτέλεσμα της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Προβλέψεις για το Μέλλον τους με Βάση Κλιματικά Μοντέλα

Γ. Ζαρκαδούλας, Φυσικός (2003)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Μ. Όξενκιουν - Πετροπούλου (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Επ. Καθηγήτρια Α. Χαλουλάκου - Χριστοδουλάκη, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)


Αξιολόγηση του ISO 14001 Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με την Αναλυτική Μέθοδο Ιεράρχησης (ΑΗΡ): Εμπειρία από Ελληνικές Επιχειρήσεις

Σ. Καλαφάτη, Περιβαλλοντολόγος (2003)

Τριμελής Επιτροπή:

Αν. Καθηγητής Ι. Ψαρράς (επιβλέπων), Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Καθηγητής Β. Ασημακόπουλος, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Αν. Καθηγήτρια Δ. Χατζηιωσήφ - Διακουλάκη, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ


Αποτελεσματικότητα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Λύκειο

Ν. Καραγεώργος, Πολιτικός Μηχανικός (2003)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Κασσιός, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Γ. Τσακίρης, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)


Μέτρα Πολιτικής Γης για Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη. Μελέτη Περίπτωσης: Ηράκλειο Κρήτης

Ι. Κοντούλη, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (2003)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Δ. Ρόκος (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Ι. Μπαντέκας, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ


Αυτοματοποίηση και Εφαρμογή της Τεχνικής "Ανάλυση Καννάβου" στο Λογισμικό ArcGIS

Μ. Μελιδόνη, Γεωγράφος (2003)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Αν. Καθηγητής Α. Σιόλας, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)


Ανάπτυξη Μεθοδολογίας για την Εκτίμηση των Μελλοντικών Ποσοτήτων Απόβλητων από Οχήματα στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους

Ε. Σκουλά, Φυσικός (2003)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Α. Ανδρεαδάκης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Μ. Τσέζος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)


Δημιουργία Λογισμικού Εφαρμογής Μοντέλου Βροχόπτωσης - Απορροής: Μελέτη Εφαρμογής σε Λεκάνες Απορροής του Νησιωτικού Χώρου

Δ. Τίγκας, Γεωπόνος (2003)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Γ. Τσακίρης (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Λέκτορας Σ. Γιακουμάκης, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Επ. Καθηγητής Α. Μαντόγλου, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)


Χωρικός και Κοινωνικός Αποκλεισμός στο Αστικό Περιβάλλον. Η Τσιγγάνικη Κοινότητα του Δήμου Χαλανδρίου

Ι. Τσεβρένη, Περιβαλλοντολόγος (2003)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου (επιβλέπουσα), Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Αν. Καθηγήτρια Σ. Αυγερινού - Κολώνια, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Α. Βρυχέα, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)


Συγκριτική Αξιολόγηση Θεσμικών Πλαισίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σε Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Α. Γεροντέλη, Περιβαλλοντολόγος (2002)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Α. Ανδρεαδάκης (επιβλέπων), Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Αν. Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Μ. Τσέζος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)


Αξιολόγηση Προσεγγίσεων του Ελληνικού Φυσικού Περιβάλλοντος και ο Ρόλος της Βάσης Δεδομένων για την Ελληνική Φύση "Φιλότης"

Ε. Ζακυνθινός, Βιολόγος (2002)

Τριμελής επιτροπή:

Επ. Καθηγητής Κ. Χατζημπίρος (επιβλέπων), Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Μ. Μιμίκου, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ


Σύγχρονες Κοινοτικές Προσεγγίσεις στους Αναπτυξιακούς Σχεδιασμούς του Αστικού Χώρου. Η Περίπτωση της Κορίνθου

Ν. Θεοδωρόπουλος, Γεωπόνος (2002)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Αν. Καθηγητής Α. Σιόλας, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ


Μετασχηματισμός της Παραγωγικής και Χωρικής Δομής στο Λαύριο ως Αποτέλεσμα της Αποβιομηχάνισης

Θ. Κάχρου, Πολιτικός Μηχανικός (2002)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Καγκαράκης, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Αν. Καθηγήτρια Α. Σαγιά, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ


Με Επίκεντρο τον ¶νθρωπο: Κριτική Θεώρηση της Ανάπτυξης της Ορεινής Υπαίθρου Χώρας υπό το Πρίσμα του Δημογραφικού Παράγοντα

Ν. Κορδαλή, Αρχιτέκτων Μηχανικός (2002)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Αν. Καθηγητής Α. Σιόλας, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ


Κριτική Παρουσίαση της Εφαρμογής των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στις Επιχειρήσεις Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001

Μ. Κουρουπού, Φυσικός (2002)

Τριμελής επιτροπή:
Καθηγητής Κ. Καγκαράκης (επιβλέπων), Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Αν. Καθηγήτρια Δ. Χατζηιωσήφ - Διακουλάκη, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Επ. Καθηγητής Ι. Ψαρράς, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ


Περιβαλλοντική Πολιτική και Βιομηχανική Ανταγωνιστικότητα

Α. Κουτσολουκά, Χημικός Μηχανικός (2002)

Τριμελής επιτροπή:

Αν. Καθηγήτρια Δ. Χατζηιωσήφ - Διακουλάκη (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Καγκαράκης, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Αν. Καθηγήτρια Α. Σαγιά, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)


Οι Τάσεις Μετασχηματισμού του Ημιαστικού και του Αγροτικού Χώρου σε Αστικό. Οι Επιπτώσεις στον Σχεδιασμό των Ερευνών της ΕΣΥΕ. Μελέτη Περίπτωσης Ν. Καρδίτσας

Χρ. Μπούρη, Μαθηματικός (2002)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου (επιβλέπουσα), Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Γ. Τσακίρης, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Μ. Τσέζος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)


Ανάλυση Κύκλου Ζωής Συστήματος Ηλεκτροπαραγωγής από Βιομάζα

Α. Νικολάου, Γεωπόνος (2002)

Τριμελής Επιτροπή:

Αν. Καθηγήτρια Δ. Χατζηιωσήφ - Διακουλάκη (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Καγκαράκης, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Αν. Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ


Δείκτες Βιώσιμης και Αξιοβίωτης Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης: Παραδείγματα στις Ορεινές Περιοχές

Α. Παπαδημάτου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών (2002)

Τριμελής επιτροπή:

Καθηγητής Δ. Ρόκος (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Γ. Τσακίρης, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ


Προσδιορισμός Δεικτών Γεωγραφικής Συγκέντρωσης Δεδομένων Θνησιμότητας σε Επίπεδο Νομού στην Ελλάδα για τα Έτη 1988 και 1998 με τη Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)

Ε. Ρεκλείτη, Χημικός (2002)

Τριμελής επιτροπή:

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Αν. Καθηγήτρια. Μ. Λοϊζίδου, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Αν. Καθηγητής Α. Σιόλας, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ


Διαχείριση Επικινδύνων Στερεών Αποβλήτων σε Επιλεγμένους Βιομηχανικούς Κλάδους της Ελλάδας

Χ. Σακλαμπανάκης, Βιολόγος (2002)

Τριμελής επιτροπή:
Αν. Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Α. Ανδρεαδάκης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Αν. Καθηγήτρια Α. Σαγιά, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ


Θεωρητική Προσέγγιση ενός Νέου Μοντέλου Ανάπτυξης σε Τοπική Κλίμακα για το Δήμο Ζάρακος του Νομού Λακωνίας

Σ. Χαραμή, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (2002)

Τριμελής Επιτροπή:
Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Δ. Ρόκος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ


Τηλεθέρμανση: Παραγωγή - Μεταφορά - Διανομή. Εμπειρίες από τις Εγκαταστάσεις Κοζάνης και Πτολεμαϊδας

Β. Ανδρικόπουλος, Μηχανολόγος Μηχανικός (2001)

Τριμελής Επιτροπή:

Αν. Καθηγήτρια Α. Σαγιά (επιβλέπουσα), Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Καγκαράκης, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Αν. Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ


Καταγραφή και Ανάλυση Συνθηκών και Παραμέτρων για τη Διαχείριση Υδατικών Πόρων στη Νήσο Σύρο του Νομού Κυκλάδων

Κ. Γιαννόπουλος, Γεωλόγος (2001)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Γ. Τσακίρης (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Μ. Μιμίκου, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Μ. Τσέζος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ


Δόμηση και Αξιοποίηση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στη Διαχείριση του Περιβάλλοντος των Λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ

Α. Γκάτση, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (2001)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Δ. Ρόκος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ


Από τη Γεωργία στον Τουρισμό. Ένας Αναγκαστικός "Μονόδρομος"; Μελέτη Περίπτωσης, Τα Νησιά του Αιγαίου

Μ. Δρόσου, Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός, MSc Χημικής Μηχανικής (2001)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου (επιβλέπουσα), Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Λ. Βασενχόβεν, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Καγκαράκης, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ


Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης

Γ. Κλαδίτης, Χημικός Μηχανικός (2001)

Τριμελής Επιτροπή:

Αν. Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Α. Ανδρεαδάκης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Μ. Τσέζος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)


Ενεργειακές Απαιτήσεις και ο Κύκλος του ¶νθρακα. Διαθέσιμες Εναλλακτικές Λύσεις με Βάση τις Τεχνολογικές και Οικονομικές Διαστάσεις της Αειφόρου Ανάπτυξης

Π. Κούση, Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός (2001)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Μ. Τσέζος (επιβλέπων), Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Καγκαράκης, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Αν. Καθηγήτρια Δ. Χατζηιωσήφ - Διακουλάκη, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)


Ανάλυση Χωρικών Προτύπων Εγκληματικότητας με Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών: Ένοπλες Ληστείες Τραπεζών στο Δήμο Αθηναίων

Κ. Μαρτάκος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (2001)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Δ. Ρόκος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Αν. Καθηγητής Α. Σιόλας, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ


Προδιαγραφές για τη Δημιουργία Δημοτικού Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών. Πιλοτική Εφαρμογή: Δήμος Παλλήνης

Α. Μιχαήλ, Γεωλόγος (2001)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Επ. Καθηγητής Α. Βλαστός, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Γ. Τσακίρης, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ


Χρήση Τηλεπισκοπικών Μεθόδων και Ανάπτυξη Βάσης Γνώσης για Εφαρμογή στη Γεωργία. Μελέτη Περίπτωσης Πεδιάδας της Μεσσαράς

Ε. Μιχαηλίδου, Γεωπόνος (2001)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Δ. Ρόκος (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Γ. Τσακίρης, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)


Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων στο Νομό Θεσπρωτίας

Π. Μπελντέκη, Φυσικός (2001)

Τριμελής Επιτροπή:

Αν. Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Μ. Τσέζος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ

Αν. Καθηγήτρια Δ. Χατζηιωσήφ - Διακουλάκη, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)


Στοιχεία Σχεδιασμού Μεγάλης Κλίμακας Διείσδυσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε Νησιωτικές Περιοχές

Γ. Πανάρας, Μηχανολόγος Μηχανικός (2001)

Τριμελής Επιτροπή:

Αν. Καθηγήτρια Δ. Χατζηιωσήφ - Διακουλάκη (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Λ. Βασενχόβεν, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)


Παραγωγή Επικινδύνων Αποβλήτων και Σχεδιασμός Κέντρου Επεξεργασίας τους στη Ελλάδα

Α. Παπαδέλλης, Περιβαλλοντολόγος (2001)

Τριμελής Επιτροπή:

Αν. Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Α. Ανδρεαδάκης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Ν. Μαρκάτος, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ


Διερεύνηση των Οικονομικών - Κοινωνικών, Χωρικών και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τη Συγκέντρωση Προβληματικών και Ρυπογόνων Κλάδων σε Βιομηχανικά Πάρκα με Εξειδικευμένες Κοινόχρηστες Τεχνικές και ¶λλες Υποδομές. Η Περίπτωση των Μικρών και Μεσαίων Παραδοσιακών Χυτηρίων και των Βυρσοδεψείων της Αττικής

Κ. Παπαλέξη, Πολιτικός Μηχανικός (2001)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου (επιβλέπουσα), Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Λ. Βασενχόβεν, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ


¶νιση Πρόσβαση σε Υγιές Περιβάλλον. Διερεύνηση της Αντίληψης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στους Δήμους Βριλησσίων και ¶νω Λιοσίων

Ν. Παπανικολάου, Πολιτικός Μηχανικός (2001)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου (επιβλέπουσα), Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Λ. Βασενχόβεν, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ


Μετακινούμενη Κτηνοτροφία και Τουρισμός στο Δήμο Αγράφων: Συμβολή στην Ολοκληρωμένη Προσέγγιση της Πραγματικότητας των Ορεινών Περιοχών

Α. Παπασπύρου, Βιολόγος (2001)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Λ. Βασενχόβεν (επιβλέπων), Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Δ. Ρόκος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ


Σχεδιασμός και Οργάνωση Μοντέλου Ανάστροφης Εφοδιαστικής Βιομάζας από Κλαδοδέματα Εσπεριδοειδών με Σκοπό την Παραγωγή Ενέργειας

Α. Μ. Ρούσση, Γεωπόνος (2001)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Κ. Καγκαράκης (επιβλέπων), Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Καθηγητής Β. Ασημακόπουλος, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Ρακόπουλος, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ


Εργαλείο Χάραξης και ¶σκησης Πολιτικής: Παραθερισμός στην Χαλκιδική. Ένα Ειδικό Τουριστικό Προϊόν και η Χωρο-χρονική του Ανάπτυξη

Ν. Φαρδέλλας, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (2001)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου (επιβλέπουσα), Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Λ. Βασενχόβεν , Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ


Βιώσιμη Ανάπτυξη Μικρών Νησιών - Η Περίπτωση Αμοργού

Γ. Χάλαρης, Πολιτικός Μηχανικός (2001)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Λ. Βασενχόβεν (επιβλέπων), Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Γ. Τσακίρης, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ


Χώροι και Κοινωνίες στο Περιθώριο. Το "Κατοικείν" Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων στο Δήμο ¶νω Λιοσίων

Κ. Χατζηφραγκιός Μακρυδάκης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (2001)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου (επιβλέπουσα), Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Λ. Βασενχόβεν , Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Καγκαράκης, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Δυνατότητες και Προοπτικές Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης των Εκτυπωτικών Μονάδων στον Αστικό Χώρο. Μελέτη Περίπτωσης: Περιοχή Ψυρρή

Ε. Βουραζέρης, Γεωπόνος (2000)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου (επιβλέπουσα), Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Καγκαράκης, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Αν. Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κριτήρια Βιωσιμότητας για την Ανάπτυξη των Νησιών και η Ενσωμάτωση τους από τις Ειδικές Χωροταξικές Μελέτες

Κ. Γκούτη, Χημικός Μηχανικός (2000)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Λ. Βασενχόβεν (επιβλέπων), Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Δ. Ρόκος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)


Ενεργειακή Αξιοποίηση των Χαρακτηριστικών του Κλίματος στον Πολεοδομικό Σχεδιασμό

Ι. Δρούγα, Αρχιτέκτων Μηχανικός (2000)

Τριμελής Επιτροπή:

Αν. Καθηγήτρια Α. Σαγιά (επιβλέπουσα), Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Ι. Πολύζος, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)


Σχεδιασμός Παρατηρητηρίου Αναπτυξιακών Δραστηριοτήτων, Περιβαλλοντικών και Χωρικών Παραμέτρων στο Δήμο Μοσχάτου

Α. Ευθυμίου, Φυσικός (2000)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου (επιβλέπουσα), Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Δ. Ρόκος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ


Διαμόρφωση Περιβαλλοντικής Πολιτικής Μείωσης Εκπομπών του Διοξειδίου του ¶νθρακα στην Ελληνική Βιομηχανία με Πολυκριτηριακή Προσέγγιση

Ε. Κορμέντζα, Χημικός Μηχανικός (2000)

Τριμελής Επιτροπή:

Επ. Καθηγήτρια Δ. Χατζηιωσήφ - Διακουλάκη (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Β. Ασημακόπουλος, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Καγκαράκης, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ


Αξιολόγηση Μεθόδων Προβλέψεων της Αερομεταφορικής Κίνησης στον Ελλαδικό Χώρο

Α. Λέκα, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (2000)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Β. Ασημακόπουλος (επιβλέπων), Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Καγκαράκης, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Επ. Καθηγήτρια. Δ. Χατζηιωσήφ - Διακουλάκη, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ


Η Διερεύνηση του Χωροταξικού Αναπτυξιακού Παράγοντα στα Θέματα Τουρισμού και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για τα Νησιά του Αιγαίου (Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου) - Μελέτη Περίπτωσης: Νήσος Λήμνος

Α. Λέκκα, Περιβαλλοντολόγος (2000)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Λ. Βασενχόβεν (επιβλέπων), Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Αν. Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ


Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος για την Αποτελεσματική Διαχείριση των Επικινδύνων Αποβλήτων στην Ελλάδα

Α. Μυτιληναίου, Χημικός Μηχανικός (2000)

Τριμελής Επιτροπή:

Αν. Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Μ. Μιμίκου, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Γ. Τσακίρης, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ


Πληροφοριακό Σύστημα Παραγωγής Προβλέψεων για Γεωγραφικές Βάσεις Δεδομένων

Ε. Παγουρτζή, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (2000)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Β. Ασημακόπουλος (επιβλέπων), Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Καγκαράκης, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Περίληψη της εργασίας (pdf)


Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Αξιολόγηση Χωροθέτησης Ολυμπιακού Κέντρου Κωπηλασίας στον Σχοινιά

Γ. Πεθαίνος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (2000)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος (επιβλέπων), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Μ. Μιμίκου, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Δ. Ρόκος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ


Ανάπτυξη Μεθοδολογίας για την Ορθολογική Διαχείριση των Απορριμμάτων του Δήμου Νέας Ερυθραίας

Σ. Σαββοπούλου, Περιβαλλοντολόγος (2000)

Αν. Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου (επιβλέπουσα), Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Αν. Καθηγήτρια Α. Σαγιά, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Μ. Τσέζος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ


Χώρος, Περιβάλλον και ο Ρόλος της Εργασίας: Πλευρές Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης

Ε. Χάγιου - Κωνσταντινίδου, Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός (2000)

Τριμελής Επιτροπή:

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου (επιβλέπουσα), Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Καγκαράκης, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Αν. Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

 

Τελευταία ενημέρωση: 8 Δεκεμβρίου 2011