ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΕΜΠ
Καθηγήτρια Ε. Αλεξάνδρου, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Καθηγητής Μ. Αναγνωστάκης, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Καθηγητής Β. Ασημακόπουλος, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Καθηγητής Κ. Αραβώσης, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Καθηγητής Ε. Γιακουμής, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Καθηγητής Δ. Δαμίγος, Σχολή Μεταλλειολόγων - Μεταλλουργών Μηχανικών
Καθηγητής Δ. Δερματάς, Σχολη Πολιτικών Μηχανικών
Καθηγήτρια Ε. Δημοπούλου, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής
Καθηγητής Χ. Δούκας, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Καθηγητής Μ. Κάβουρας, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής 
Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μεταλλειολόγων - Μεταλλουργών Μηχανικών
Καθηγήτρια Κ. Κόλλια, Σχολή Χημικών Μηχανικών
Καθηγήτρια Β. Καραθανάση, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής
Καθηγητής Κ. Καράντζαλος, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής
Καθηγητής Σ. Καρέλλας, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Καθηγήτρια Ε. Κορωνάκη, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
τ. Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής
Καθηγητής Ν. Μαμάσης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Καθηγητής E. Μπαλτάς, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Καθηγητής Ι. Ναλμπάντης, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής
Καθηγητής Α. Παπαγιάννης, ΣΕΜΦΕ
Καθηγήτρια Ε. Ρεμουντάκη, Σχολή Μεταλλειολόγων - Μεταλλουργών Μηχανικών
Καθηγητής Ε. Ρογδάκης, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Καθηγητής Ι. Σαγιάς, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής
Καθηγητής Κ. Σερράος, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Καθηγητής Α. Στάμου, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
τ. Καθηγήτρια Αθ. Στέγγου - Σαγιά, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Καθηγήτρια Α. Στρατηγέα, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής
Καθηγητής Χ. Τζιβανίδης, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Καθηγητής Β. Τσιχριντζής, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής
Καθηγητής Γ. Φώτης, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής
Καθηγητής Ι. Ψαρράς, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Αν. Καθηγητής Σ. Γιακουμάκης, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής
Αν. Καθηγητής Α. Καλλιώρας, Σχολή Μεταλλειολόγων - Μεταλλουργών Μηχανικών
τ. Αν. Καθηγητής Γ. Καμπουράκης, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Αν. Καθηγήτρια Ε. Κλαμπατσέα, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Αν. Καθηγήτρια Ε. Κωνσταντινίδου, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Αν. Καθηγήτρια Σ.Λάββα, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Αν. Καθηγητής Σ. Μαλαμής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Αν. Καθηγητής Ε. Μπακογιάννης, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής
Αν. Καθηγητής Α. Μπακόλας, Σχολή Χημικών Μηχανικών
Αν. Καθηγητής Κ. Νουτσόπουλος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
τ. Αν. Καθηγητρια Α. Σωτηροπούλου, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
τ. Αν. Καθηγητής Ι. Τζουβαδάκης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Αν. Καθηγήτρια Ε.Τσακανίκα, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Επ. Καθηγητής Χ. Βαγγέλης, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής
Επ. Καθηγητής Μ. Βουγιούκας, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Επ. Καθηγητής Ε. Σπηλιώτης, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (υπό διορισμό)
Επ. Καθηγητής Θ. Χατζηχρήστος, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής
ΟΜΟΤΙΜΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΕΜΠ
Ομότιμος Καθηγητής Δ.Αργιαλάς, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής
Ομότιμος Καθηγητής Κ. Καγκαράκης, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Ομότιμη Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου, Σχολή Χημικών Μηχανικών
Ομότιμος Καθηγητής Κ. Μωραΐτης, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ομότιμος Καθηγητής Δ.Ρόκος, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής
Ομότιμος Καθηγητής A. Σιόλας, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής
Ομότιμος Καθηγητής Γ. Τσακίρης, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής
Ομότιμη Καθηγήτρια Α.Ι. Χαραλάμπους, Σχολή Χημικών Μηχανικών
Ομότιμος Καθηγητής Κ. Χατζημπίρος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Χ. Κορωναίος, Χημικός Μηχανικός, Καθηγητής Πανεπιστημίου ∆υτ. Μακεδονίας
Ε. Τριάντη, Εντ. Καθηγήτρια ΣΑΜ Πανεπιστημίου Πατρών
ΜΕΛΗ ΕΔΙΠ EMΠ
Δρ. Κ. Αθανασόπουλος, ΣΑΤΜ-ΜΓ
Δρ. Β. Ανδρώνης, ΣΑΤΜ-ΜΓ
Δρ. Γ. Αντωνάκος, ΣΜΜ
Δρ. Κ. Βαμβουκάκης, ΣΑΤΜ-ΜΓ
Δρ. Α. Δάρρα, ΣΑΤΜ-ΜΓ
Δρ. Π. Κολοκούσης, ΣΑΤΜ-ΜΓ
Δρ. Α. Λαμπρόπουλος, ΣΑΤΜ-ΜΓ
Δρ. Α. Λέκα, ΣΑΤΜ-ΜΓ
Δρ. Δ. Μαλαμής, ΣΧΜ
Δρ. Α. Μαρίνου, ΣΑΤΜ-ΜΓ
Δρ. Κ. Μαρκαντώνης, ΣΜΜΜ
Δρ. Α. Μαυρίκος, ΣΜΜΜ
Δρ. Κ. Μουστάκας, ΣΧΜ
Δρ. Μ. Μπαλοδήμου, ΣΑΜ
Δρ. Μ. Πηγάκη, ΣΑΤΜ-ΜΓ
Δρ. Α. Στάμος, ΣΠΜ
Δρ. Δ. Στάμου, ΣΑΤΜ-ΜΓ
ΜΕΛΗ ΕΤΕΠ ΕΜΠ
Α. Γεροντέλη, ΣΑΤΜ-ΜΓ
Α. Δολόγλου, ΜΕΚΔΕ
Υπ. Δρ. Ε. Μιχαηλίδου, ΣΑΤΜ-ΜΓ
Υπ. Δρ. Μ. Ξηρογιάννη, ΣΑΜ
 
ΜΕΛΗ ΕΕΠ ΕΜΠ
Δρ. Γ. Βλάχος, ΣΠΜ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ - ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Ε. Μπέλλος, Επ. Καθηγητής ΔΠΘ
Δρ. Σ. Γιαννακοπούλου, ΕΔΙΠ ΑΠΘ
Δρ. Ν. Κατσουλάκος, Αν. Καθηγητής ΑΕΝ Ασπροπύργου
Δρ. Χ. Κυριακίδης - Μεταδιδάκτορας ΣΑΤΜ-ΜΓ
Δρ. Β. Κώτσιος, Περιβαλλοντολόγος
Δρ. Μ. Μπέρτσιου, ΣΠΜ
Δρ. Γ. Παναγιωτόπουλος
Δρ. Κ. Τολίδης
Δρ. Ε. Γαλανού
Δρ Ι. Κούρτης, Μεταδ. Ερευνητής ΣΑΤΜ-ΜΓ
Δρ. Μ. Περδικάκη, ΣΜΜΜ
 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Υπ. Δρ. Α. Αργυρίδης
Υπ. Δρ. Α. Βαϊόπουλος
Υπ. Δρ. Α. Δαλκαβούκη
Υπ. Δρ. Β. Ελευθερίου
Υπ. Δρ. Α. Θεοχάρη
Υπ. Δρ. Χ. Ιωαννίδης
Υπ. Δρ. Ζ. Κανδυλάκης
Υπ. Δρ. Ε. Καλογιάννης
Υπ. Δρ. Ι. Καραγιάννης
Υπ. Δρ. Γ. Καρακατσάνης
Υπ. Δρ. Χρ. Καρολεμέας
Υπ. Δρ. Β. Κρομμύδα
Υπ. Δρ. Δ. Κούτση
Υπ. Δρ. A. Μπαλάσκας
Υπ. Δρ. Γ. Μπαριάμης
Υπ. Δρ. Α. Μπαρτζώκας – Τζιόμπρας
Υπ. Δρ. Α. Μπουρνάς
Υπ. Δρ. Μ. Παναγιωτοπούλου
Υπ. Δρ. Γ. Παρασκευόπουλος
Υπ. Δρ. Κ. Τολίδης
Υπ. Δρ. Κ. Τριάντος
Υπ. Δρ. Π. Τσάγκης
Υπ. Δρ. Ε. Χρυσανθόπουλος
Υπ. Δρ. Β. Ψωμάς

1η Κατεύθυνση Σπουδών

Διεύθυνση:
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
ΤΚ 15780, Αττική, Ελλάδα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Γραφείο Στήριξης ΔΠΜΣ

Έφη Παπαλόη

Τηλ.: (0030) 210 772 2776

Fax: (0030) 210 772 2776

Email: envdev@mail.ntua.gr

Twitter: https://twitter.com/DevelopmentNtua

 

Γραμματεία ΣΑΤΜ-ΜΓ - Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών

Αθηνά Δοντά

Τηλ.: (0030) 2107722781 

Fax: (0030) 2107722690

Email: adonta@central.ntua.gr

 

 Picture1

 

 

 

2η Κατεύθυνση Σπουδών

Διεύθυνση:
Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας
ΤΚ 44200, Μέτσοβο, Ελλάδα

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Μάριος - Σαδίκ Κοφινάς ΕΤΕΠ ΕΜΠ

Τηλ:  (0030) 265 602 9040

Fax: (0030) 265 602 9046

Email: envdev@mail.ntua.gr

info@mountains.ntua.gr