ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΕΜΠ
Καθηγητής Μ. Αναγνωστάκης, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Καθηγητής Β. Ασημακόπουλος, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Καθηγητής Ε. Γιακουμής, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Καθηγητής Δ. Δαμίγος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών
Καθηγητής Δ. Δερματάς, Σχολη Πολιτικών Μηχανικών
Καθηγήτρια Ε. Δημοπούλου, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής
Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών
Καθηγήτρια Κ. Κόλλια, Σχολή Χημικών Μηχανικών
Καθηγήτρια Β. Καραθανάση, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής
Καθηγητής Σ. Καρέλλας, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Καθηγήτρια Ε. Κορωνάκη, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
τ. Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής
Καθηγητής Ν. Μαμάσης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Καθηγητής E. Μπαλτάς, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Καθηγητής Α. Παπαγιάννης, ΣΕΜΦΕ
Καθηγήτρια Ε. Ρεμουντάκη, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών
Καθηγητής Ε. Ρογδάκης, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Καθηγητής Ι. Σαγιάς, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής
Καθηγητής Κ. Σερράος, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Καθηγητής Α. Στάμου, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
τ. Καθηγήτρια Αθ. Στέγγου - Σαγιά, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Καθηγήτρια Α. Στρατηγέα, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής
Καθηγητής Χ. Τζιβανίδης, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Καθηγητής Β. Τσιχριντζής, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής
Καθηγητής Γ. Φώτης, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής
τ. Καθηγήτρια Α.Ι. Χαραλάμπους, Σχολή Χημικών Μηχανικών
Καθηγητής Ι. Ψαρράς, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Αν. Καθηγήτρια Ε. Αλεξάνδρου, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Καθηγητής Α. Αραβώσης, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Αν. Καθηγητής Σ. Γιακουμάκης, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής
Αν. Καθηγητής Χ. Δούκας, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Αν. Καθηγητής Α. Καλλιώρας, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών
τ. Αν. Καθηγητής Γ. Καμπουράκης, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Αν. Καθηγήτρια Ε. Κλαμπατσέα, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Αν. Καθηγητής Κ. Καράντζαλος, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής
Αν. Καθηγήτρια Ε. Κωνσταντινίδου, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Αν. Καθηγήτρια Σ.Λάββα, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Αν. Καθηγητής Σ. Μαλαμής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Αν. Καθηγητής Α. Μπακόλας, Σχολή Χημικών Μηχανικών
Αν. Καθηγητής Ι. Ναλμπάντης, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής
Αν. Καθηγητής Κ. Νουτσόπουλος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
τ. Αν. Καθηγητρια Α. Σωτηροπούλου, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
τ. Αν. Καθηγητής Ι. Τζουβαδάκης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Αν. Καθηγήτρια Ε.Τσακανίκα, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Επ. Καθηγητής Μ. Βουγιούκας, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Επ. Καθηγητής Ε. Μπακογιάννης, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής
ΟΜΟΤΙΜΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΕΜΠ
Ομότιμος Καθηγητής Δ.Αργιαλάς, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής
Ομότιμος Καθηγητής Κ. Καγκαράκης, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Ομότιμη Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου, Σχολή Χημικών Μηχανικών
Ομότιμος Καθηγητής Κ. Μωραΐτης, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ομότιμος Καθηγητής Δ.Ρόκος, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής
Ομότιμος Καθηγητής A. Σιόλας, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής
Ομότιμος Καθηγητής Γ. Τσακίρης, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής
Ομότιμος Καθηγητής Κ. Χατζημπίρος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Χ. Κορωναίος, Χημικός Μηχανικός, Καθηγητής Πανεπιστημίου ∆υτ. Μακεδονίας
Ε. Τριάντη, Εντ. Καθηγήτρια ΣΑΜ Πανεπιστημίου Πατρών
ΜΕΛΗ ΕΔΙΠ EMΠ
Δρ. Κ. Αθανασόπουλος, ΣΑΤΜ-ΜΓ
Δρ. Β. Ανδρώνης, ΣΑΤΜ-ΜΓ
Δρ. Γ. Αντωνάκος, ΣΜΜ
Δρ. Χ. Βαγγέλης, ΣΑΤΜ-ΜΓ
Δρ. Κ. Βαμβουκάκης, ΣΑΤΜ-ΜΓ
Δρ. Α. Δάρρα, ΣΑΤΜ-ΜΓ
Δρ. Π. Κολοκούσης, ΣΑΤΜ-ΜΓ
Δρ. Α. Λαμπρόπουλος, ΣΑΤΜ-ΜΓ
Δρ. Α. Λέκα, ΣΑΤΜ-ΜΓ
Δρ. Δ. Μαλαμής, ΣΧΜ
Δρ. Α. Μαρίνου, ΣΑΤΜ-ΜΓ
Δρ. Κ. Μαρκαντώνης, ΣΜΜΜ
Δρ. Α. Μαυρίκος, ΣΜΜΜ
Δρ. Κ. Μουστάκας, ΣΧΜ
Υπ. Δρ. Μ. Μπαλοδήμου, ΣΑΜ
Δρ. Μ. Πηγάκη, ΣΑΤΜ-ΜΓ
Δρ. Α. Στάμος, ΣΠΜ
Δρ. Θ. Χατζηχρήστος, ΣΑΤΜ-ΜΓ
ΜΕΛΗ ΕΤΕΠ ΕΜΠ
Α. Γεροντέλη, ΣΑΤΜ-ΜΓ
Α. Δολόγλου, ΜΕΚΔΕ
Υπ. Δρ. Ε. Μιχαηλίδου, ΣΑΤΜ-ΜΓ
Υπ. Δρ. Μ. Ξηρογιάννη, ΣΑΜ
 
ΜΕΛΗ ΕΕΠ ΕΜΠ
Δρ. Γ. Βλάχος, ΣΠΜ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
Δρ. Σ. Γιαννακοπούλου, ΕΔΙΠ ΑΠΘ
Δρ. Ν. Κατσουλάκος, Αν. Καθηγητής ΑΕΝ Ασπροπύργου
Δρ. Χ. Κυριακίδης - Μεταδιδάκτορας ΣΑΤΜ-ΜΓ
Δρ. Β. Κώτσιος, Περιβαλλοντολόγος
Δρ. Ε. Μπέλλος, Επ. Καθηγητής ΔΠΘ
Δρ. Γ. Παναγιωτόπουλος
Δρ. Ε. Γαλανού
Δρ. Ε. Σπηλιώτης
 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Υπ. Δρ. Α. Αργυρίδης
Υπ. Δρ. Α. Βαϊόπουλος
Υπ. Δρ. Β. Ελευθερίου
Υπ. Δρ. Α. Θεοχάρη
Υπ. Δρ. Χ. Ιωαννίδης
Υπ. Δρ. Ζ. Κανδυλάκης
Υπ. Δρ. Γ. Καρακατσάνης
Υπ. Δρ. Χρ. Καρολεμέας
Υπ. Δρ. Β. Κρομμύδα
Υπ. Δρ. Δ. Κούτση
Υπ. Δρ. A. Μπαλάσκας
Υπ. Δρ. Γ. Μπαριάμης
Υπ. Δρ. Α. Μπαρτζώκας – Τζιόμπρας
Υπ. Δρ. Μ. Μπέρτσιου
Υπ. Δρ. Α. Μπουρνάς
Υπ. Δρ. Μ. Παναγιωτοπούλου
Υπ. Δρ. Γ. Παρασκευόπουλος
Υπ. Δρ. Κ. Τολίδης
Υπ. Δρ. Κ. Τριάντος
Υπ. Δρ. Π. Τσάγκης
Υπ. Δρ. Β. Ψωμάς

1η Κατεύθυνση Σπουδών

Διεύθυνση:
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
ΤΚ 15780, Αττική, Ελλάδα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Γραφείο Στήριξης ΔΠΜΣ

Έφη Παπαλόη

Τηλ.: (0030) 210 772 2776

Fax: (0030) 210 772 2776

Email: envdev@mail.ntua.gr

Twitter: https://twitter.com/DevelopmentNtua

 

Γραμματεία ΣΑΤΜ - Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών

Αθηνά Δοντά

Τηλ.: (0030) 2107722781 

Fax: (0030) 2107722690

Email: adonta@central.ntua.gr

 

 

2η Κατεύθυνση Σπουδών

Διεύθυνση:
Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας
ΤΚ 44200, Μέτσοβο, Ελλάδα

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Μάριος - Σαδίκ Κοφινάς ΕΤΕΠ ΕΜΠ

Τηλ:  (0030) 265 602 9040

Fax: (0030) 265 602 9046

Email: envdev@mail.ntua.gr

info@mountains.ntua.gr