Εκτύπωση

Το Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του ΕΜΠ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" οργανώνεται από τις Σχολές:

Η Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών έχει το συντονισμό και τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος.