Κωδικός αριθμός 6407

Μεθοδολογία και Μέθοδοι Γεωγραφικής Έρευνας

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα

 

Περιεχόμενο

Μεθοδολογία, Μεθοδοι και Τεχνικές Γεωγραφικής Έρευνας Το μάθημα, «Μεθοδολογία, Μεθοδοι και Τεχνικές Γεωγραφικής Έρευνας», έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση των αυξημένων δυνατοτήτων της Γεωγραφικής Ανάλυσης, οι οποίες όταν συνδυαστούν με την Τεχνολογία των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στη διαδικασία επίλυσης χωρικών προβλημάτων. Πιο συγκεκριμένα, οι γενικοί στόχοι του μαθήματος είναι: - Να συμβάλλει στην κατανόηση των επιμέρους σταδίων μιας τυπικής διαδικασίας γεωγραφικής έρευνας και ανάλυσης. - Να διασαφηνίσει τη διαδικασία συλλογής πρωτογενών δεδομένων γεωγραφικής έρευνας. - Να παρουσιάσει βασικές μεθόδους και τεχνικές Ποσοτικής Γεωγραφικής Ανάλυσης. - Να εστιάσει στην αξιοποίηση βασικών διαδικασιών και λειτουργιών των ΓΣΠ που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της Γεωγραφικής Έρευνας και της εφαρμοσμένης Γεωγραφικής Ανάλυσης - Να αναδείξει τα ΓΣΠ ως Συστήματα Υποστήριξης Χωρικών Αποφάσεων (Spatial Decision Support Systems) και της διαδικασίας του χωρικού σχεδιασμού γενικότερα. Το μάθημα διεξάγεται μέσω Θεωρητικών Διαλέξεων και Εργαστηριακών Ασκήσεων. Στο πλαίσιο των ασκήσεων θα εκπονηθεί ένα σπονδυλωτό θέμα από ομάδες φοιτητών με αντικείμενο τη μελέτη και ανάλυση ενός χωρικού προβλήματος - φαινομένου σε περιβάλλον ΓΣΠ.

 

Διδάσκων/συντονιστής


Γ. Ν. Φώτης,
Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 

Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ συμμετέχουσας Σχολής ΕΜΠ


Γ. Ν. Φώτης,
Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κ. Κουτσόπουλος,
Καθηγητής, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

 
 

Γνωστικό πεδίο


Μεθοδολογίες Αναπτυξιακών Σχεδιασμών και Περιβάλλον

 

Εκπαιδευτική περίοδος


Το μάθημα διδάσκεται την εαρινή εκπαιδευτική περίοδο, εφόσον επιλέγεται από τέσσερις τουλάχιστον μεταπτυχιακούς φοιτητές.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

satm nature

Πρόσφατες δραστηριότητες του ΔΠΜΣ.

Δείτε εδώ

1η Κατεύθυνση Σπουδών

Διεύθυνση:
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
ΤΚ 15780, Αττική, Ελλάδα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Γραφείο Στήριξης ΔΠΜΣ
Μαρία Ξηρογιάννη
Τηλ.: (0030) 210 772 2776
Fax: (0030) 210 772 2776
Email: envdev@central.ntua.gr

Γραμματεία ΣΑΤΜ - Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών
Αθηνά Δοντά
Τηλ.: (0030) 210 772 2781
Email: adonta@central.ntua.gr

 

2η Κατεύθυνση Σπουδών

Διεύθυνση:
Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας
ΤΚ 44200, Μέτσοβο, Ελλάδα

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Μάριος - Σαδίκ Κοφινάς ΕΤΕΠ ΕΜΠ
(0030) 265 602 9040
Fax: (0030) 265 602 9046

Email:
envdev@central.ntua.gr

info@mountains.ntua.gr